Spolupráce s SOS dětskou vesničkou v Brně

Spolupráce s SOS dětskou vesničkou v Brně

Spolupráci s SOS vesničkou v Brně Mediánkách jsme zahájili v roce 2011 vzděláváním pro matky pěstounky. Na seminářích jsme společně rozvíjeli témata, která se týkají rodičovství, vývojových mezníků, vzájemné komunikace a vztahů v rodině. Za svěřenou důvěru, díky níž jsme získali nesmírně obohacující zkušenost, děkujeme matkám pěstounkám a paní ředitelce, která nám tuto práci umožnila. Nabídku pracovat s týmem pedagogů, rodinných asistentek a psychologů jsme přivítali s nadšením a pro tým jsme připravili třídenní program na vlně Spolu a jinak, kde jsme vycházeli z naší zkušenosti při přípravě programů pro odborníky z pomáhajících profesí. Připříprave vzdělávání úzce spolupracujeme s Mgr. Marcelou Troubilovou, ředitelkou, marcela.troubilova@sos-vesnicky.cz