Poradenské centrum Masarykovy univerzity

Spolupráce s Poradenským centrem Masarykovy univerzity

Témata: Komunikace, Spolupráce v týmu, Time management, Zvládání prokrastinace, Stress management, Lektorské dovednosti, Cesty osobního rozvoje, Koučování a individuální poradenské konzultace

Spolupráce s Poradenským centrem Masarykovy univerzity probíhala v podobě externích psychologických konzultací pro studenty řešící nejrůznější osobní obtíže nebo překážky. Podíleli jsme se také na přípravě a realizaci nejrůznějších vzdělávacích programů zejména v oblasti rozvoje tzv. měkkých dovedností, případně rozvojových skupin. Nejčastěji připravujeme tematické jednodenní až dvoudenní vzdělávání, popřípadě modulární vzdělávání.
Reference na naši práci poskytne Mgr. Šárka Karmazínová, Poradenské centrum Rektorát Masarykovy univerzity, karmazinova@rect.muni.cz