Jak na komunikaci v hodinách českého jazyka

Projekt zaměřený na začlenění témat mezilidské komunikace do výuky českého jazyka na středních školách

Ve spolupráci se společností Eurion s.r.o. jsme se podíleli na přípravě a realizaci komplexního vzdělávacího programu nazvaného Jak na komunikaci v hodinách českého jazyka. Více než stovka učitelů středních škol z jihomoravského kraje absolvovala program zaměřený na obohacení hodin českého jazyka tématy z oblasti mezilidské komunikace způsobem přiměřeným kontextu vyučování a současně potřebám studentů. Ze společných setkání stala příležitost sdílet zkušenosti v přátelské a tvořivé atmosféře. Ve zpětných vazbách zaznívalo, že učitelé dostali konkrétní nástroje nejen pro výuku komunikace, ale i pro podporu vztahu se studenty a pro práci se třídou jako se skupinou. Čas od času se někteří z účastníků vracejí na semináře, kde se chtějí dozvědět více o přístupu, v němž jsou klíčovými slovy odpovědnost, rovnocennost a sounáležitost.
Projekt byl připraven a realizován ve spolupráci s Ing. Mgr. Janem Přenosilem, Ph.D., prenosil@eurion.cz,  Eurion s.r.o.