Evaluace kompetencí na základní škole

Na základě impulzu ředitele Základní školy v Brně – Líšni, Masarova 11, jsme ve spolupráci s RNDr. Růženou Blažkovou, CSc. a RNDr. Milenou Vaňurovou, CSc. z Pedagogické fakulty MU připravili nástroj pro kvalitativní posouzení rozvoje matematických kompetencí. Na škole proběhlo šetření v podobě písemných testů pro žáky 3., 5., 7.a 9. tříd v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Na základě získaných údajů jsme připravili přehled rozvoje dílčích kompetencí, zprávu mapující výsledky na úrovni školy i na úrovni ročníků, jejíž výsledky byly prezentovány učitelům ZŠ.
Spolupracující expertky připravily pro učitele interaktivní semináře (pro první a druhý stupeň zvlášť) zaměřené na nejčastější chyby, jejich souvislost s rozvojem dílčích kompetencí a praktických tipů pro aktivity zařazené do výuky tak, aby učitel podporoval zlepšení v méně rozvinutých dílčích kompetencích.
Dle ředitele školy prezentované výsledky i nabízené postupy vzbudily zájem učitelů, nastartovaly diskusi a změny ve výuce. Mgr. Ivo Zálešák, ředitel, Základní škola Brno, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00