Centrum pro rodinu a sociální péči

Není nic hezčího než spojit profesní nastavení s osobní zkušeností a o tu se pak podělit s ostatními. Tuto příležitost nám nabídlo Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně, pro které jsme vedli rodičovské skupiny v rámci kurzů efektivního rodičovství. Během našeho externího působení v Centru pro rodinu vznikla nejen přátelství, ale i další příležitosti ke spolupráci, např. vzdělávání pro matky vracející se po mateřské dovolené do pracovního procesu. Následně jsme převzali garanci nad vzděláváním a metodickou přípravou lektorek a lektorů kurzů efektivního rodičovství. Referenci na naši práci získáte u Jany Vaňkové, vedoucí vzdělávání pro rodiny a lektory, jana.vankova@crsp.cz.