Ambasadoři neviditelné univerzity

Ambasadoři neviditelné univerzity

Teambuildingový program inspirovaný ságou Terryho Prattcheta

Pro pracovníky pověřené propagací Masarykovy univerzity a jejich fakult a pracovišť jsme připravili třídenní stmelovací program, který zahrnoval sebepoznání, podporu spolupráce ve skupině s využitím jedinečného potenciálu každého člena týmu, prostor pro zážitek i společné formulování cílů a způsobů jejich realizace. Pro tematické zarámování akce i humorný nadhled jsme využili metaforu propagace Neviditelné univerzity na MU. Akce pomohla rozvinout spolupráci týmu a pokračovala, mimo pravidelná pracovní jednání, dalším setkáním  – jednodenní facilitací týmové spolupráce se zaměřením na specifikaci konkrétních postupů. Akci jsme připravili v úzké spolupráci s Ing. Markétou Soukupovou,MBA, vedoucí Odboru vnějších vztahů a marketingu Rektorátu Masarykovy univerzity, e-mail: soukupova@rect.muni.cz.