Reference

Chceme Vám představit naši práci a zaměřit se na to, co přispělo ke spokojenosti našich partnerů. Některé spolupráce začaly před založením naší společnosti a významně ovlivnily současnou nabídku produktů a služeb.

Centrum pro rodinu a sociální péči

Lektorská a metodická spolupráce na zajištění kurzů efektivního rodičovství.

Cesta k pozitivnímu rodičovství

Michaela Širůčková je spoluautorkou scénáře filmu Cesta k pozitivnímu rodičovství a společně s Magdou Valáškovou i jeho odbornou garantkou. Jedná se o je dokument vycházející z autentických výpovědí rodičů, doplněných hranými modelovými situacemi z běžného rodinného života s dětmi menšími i dospívajícími a komentáři odborných psycholožek. Dává divákům možnost uvědomit si některé stereotypní a nefungující výchovné postupy a současně jim nabízí řadu vhodných výchovných technik a postupů, které je možné ve výchově dětí úspěšně využít.

Spolupráce s SOS dětskou vesničkou v Brně

Realizace vzdělávání pěstounek, podpora týmové spolupráce a týmová facilitace.

Základní škola Didaktis

Základní škola využívá odbornou podporu a zpětnou vazbu, v jejichž poskytování má společnost Mansio v.o.s. bohatou praxi, a to nejen v oblasti vzdělávání, ale také v jiných oblastech ziskového i neziskového sektoru. Odborné zkušenosti psycholožek jsou důležité při vyhledávání nových pedagogických pracovníků školy i pro jejich profesní rozvoj, ke kterému jsou vedeni ve formě supervizí a koučování. Navíc žáci a rodiče mohou využívat poradenských služeb za výhodných podmínek například v oblasti rodičovského vzdělávání, osobního rozvoje nebo při řešení krizových situací v rodině.

Spolupráce s nakladatelstvím Didaktis spol. s r.o.

Sdílíme potřebu modernizovat postupy užívané při vzdělávání, pracovat se zážitkem

Manažerský vzdělávací program

Realizovaný v rámci projektu Vzdělávací programy pro odborné učitele na středních zdravotnických školách, Střední zdravotnická škola Kroměříž

Spolupráce s Poradenským centrem Masarykovy univerzity

Témata: Komunikace, Spolupráce v týmu, Time management, Zvládání prokrastinace, Stress management, Lektorské dovednosti, Cesty osobního rozvoje, Koučování a individuální poradenské konzultace

Vzdělávací program Jak na komunikaci v hodinách českého jazyka

Projekt zaměřený na začlenění témat mezilidské komunikace do výuky českého jazyka na středních školách

Spolupráce při výběru zaměstnanců

Dlouhodobě spolupracujeme s manažery společnosti oXy Online s.r.o. při výběru zaměstnanců.

Evaluace kompetencí na základní škole

Dotazníkové šetření pro zjištění rozvoje matematických kompetencí na základní škole a následná realizace interaktivního semináře pro učitele se zaměřením na možnosti podpory rozvíjení  oslabených dílčích matematických kompetencí žáků.

Cesta kolem světa

Teambuildingový program pro pracovníky společnosti Aspena s.r.o.

Ambasadoři Neviditelné univerzity

Realizace teambuildingového programu pro pracovníky pověřené propagací Masarykovy univerzity a jejich fakult a pracovišť. Inspirováno ságou Terryho Prattchetta.