Publikace Spolu a jinak ve výchově a vzdělávání

Nabízíme vám text, ve kterém shrnujeme základní poznatky adlerovského přístupu a možnosti jeho využití ve školním prostředí.

Neexistuje příliš mnoho psychologických teorií či škol, které jsou tak intuitivní, srozumitelné a uplatnitelné v různých oblastech života. Individuální psychologie Alfreda Adlera čerpá z životní zkušenosti a popisuje základní podmínky zapojení člověka do společnosti. Sociální aspekty lidského bytí, potřeba začlenit se do společnosti, učení se způsobům přispívání, které vycházejí z vlastní zkušenosti, jedinečnost, touha obstát a udržet si svoje místo ve společnosti (rodině, škole, práci, vrstevnické skupině) někdy za cenu větších ztrát než zisků, patří k žité zkušenosti každého z nás. Rodina, škola, školní třída jsou prostorem, ve kterém můžeme velmi dobře pozorovat vliv této zkušenosti na motivaci lidského chování, jeho účelovost, a odkrývat smysl, který toto chování nabývá v určitém kontextu.
(Spolu a jinak ve výchově a vzdělávání, str. 5)

V problémové situaci většinou zaměřujeme svou pozornost na rychlou změnu, vyřešení, zázračný způsob, jak nepříjemnou situaci ukončit. Zkušenost ukazuje, že rychlá řešení  nefungují. Klíče ke změně najdeme v přesvědčeních, která ovlivňují způsob, jakým přistupujeme a komunikujeme s druhými. Porozumět přesvědčení a motivaci žáků či rodičů je prvním krokem ke hledání takového způsobu, jak zasáhnout, ovlivnit průběh komunikace, získat jejich spolupráci. V textu podáváme přehled obvyklých postupů, které napomáhají druhé získat ke spolupráci, nabízejí jim příležitost se konstruktivně zapojit, zažít úspěch, příležitost přispět a uplatnit se. Takové situace mohou být jedinečným zážitkem, precedentem, situací, která mění život. A vy můžete být těmi, kdo stáli na počátku. Více najdete v našem textu. Cena skripta je 150,- včetně DPH, 44 stran. Skripta vám rádi zašleme, objednejte zde:

  Objednávka publikace

  Výběr publikace

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Adresa pro zaslání publikace

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:*

  E-mail:*

  Vaše zpráva

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.