Smluvní podmínky

K přihlášení do kurzu zájemci využívají on-line přihlášení v katalogu na adrese www.mansio.cz. V případě nejasností nebo specifických požadavků vázaných k přihlášení, nás, prosím, kontaktujte na  info@mansio.cz.

Vaše přihláška je závaznou objednávkou, přihlášením souhlasíte  s cenou příslušného kurzu, který se tímto zavazujete uhradit (viz níže Vystavení faktury).
Do přihlášky, prosím, uvádějte platné kontaktní údaje, včetně telefonního čísla.
Po přihlášení budete obratem informování o přijetí Vaší přihlášky automatickou odpovědí, tímto je Vaše přihláška ve stavu vyřizování. Naši pracovníci Vás budou v závislosti na datu konání kurzu informovat o dalších náležitostech, nejpozději však do týdne od přihlášení.
Přihláška přijatá po naplnění kapacity kurzu bude po dohodě s účastníkem / účastnicí zařazena do kurzu následujícího.
Pokud neobdržíte email s informacemi, prosím, zkontrolujte, zda není ve spamu. Případně nás kontaktujte telefonicky.
Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů organizaci MANSIO v.o.s. za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Vystavení faktury –  kurzů

Fakturu vystavujeme zpravidla obratem. U kurzů, jejichž datum konání je v delším časovém horizontu od data přihlášení, fakturu vystavujeme ve chvíli, kdy je kapacita kurzu naplněna a my garantujeme jeho uskutečnění.
Spolu s dokladem k platbě – fakturou, přihlášený obdrží informace o místě konání, časovém harmonogramu, možnostech ubytování a dopravě do místa konání akce.
Platbu přihlášený provede bankovním převodem na základě zaslaných údajů ve faktuře. Pro snadnou identifikaci platby, prosím, nezapomeňte uvést variabilní symbol.
Úhradu provádíte:bankovním převodem před termínem konání semináře – kurzu (dle data splatnosti uvedeném na faktuře) na náš účet č. 2000058914/2010 u Fio banky pod variabilním symbolem shodným s číslem faktury.

Stornovací podmínky

přihlášku je možno stornovat z vážných důvodů:
20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno ve výši 70 % z celkové částky.
6 pracovních dní (a méně) před začátkem kurzu kurzovné nevracíme. Účastník za sebe může vyslat náhradníka, případně může využít nabídky na účast na vybraném kurzu v náhradním termínu.

Jiné

Společnost Mansio v.o.s. si vyhrazuje případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky/účastnice neprodleně informuje.