S NÁMI VYBUDUJETE ŠKOLU, KDE JE DOBŘE DĚTEM I DOSPĚLÝM.

Známe typické starosti, které mají učitelé s dětmi – a děti s učiteli. Máme několikaletou praxi jako školní psycholožky, dlouhodobě pracujeme s učiteli, dětmi i rodinami. 

Přijdeme přímo k vám do školy nebo nabídneme vlastní prostory. Forma společné práce bude vždy záležet na potřebách a možnostech vaší školy.

Povedeme pedagogy, aby lépe porozuměli kolegům, žákům i rodičům. Přes vlastní zážitek odhalují kořeny vlastních postojů, na základě kterých jednají s kolegy, dětmi i rodiči.

Moderujeme sdílení zkušenostÍ a příkladů dobré praxe. Pedagogové tím získávají podporu, ujištění i inspiraci do vlastních hodin. Nabízíme psychologický pohled na práci ve škole.

Bavíme se o tom, jak:

→ pracovat s dětmi, které vyrušují a neposlouchají
→ vést ke spolupráci rodiče a získat je na svou stranu
→ zapojit žáky do výuky a získat jejich zájem o látku
→ zacházet s obtížnými emocemi - u dětí i u sebe
→ pečovat o vlastní pohodu, neztratit nadšení a nevyhořet

Pro pedagogické týmy nabízíme i supervize. 

KONTAKTUJTE NÁS

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů