PODZIM V MANSIU

 

Školní rok 2021/2022 zahajujeme 48hodinovými výcviky VYUŽITÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY PRO OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ a  RANÉ VZPOMÍNKY A JEJICH METAFORICKÝ VÝZNAM.

4.10. začíná další běh SEBEZKUŠENOSTNÍHO VÝCVIKU PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE.

Pokračujeme v sérii ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ, připravili jsme celkem čtyři 8hodinové kurzy. 

Těšíme se na vás na nějakém našem kurzu a i pokud se k nám (zatím) nechystáte, přejeme vám krásné babí léto. 

24. - 25. 9.  22. - 23. 10. 19. - 20. 11.

VYUŽITÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY PRO OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ

Více informací

29.9. - 1.10.  25. - 27.10.

RANÉ VZPOMÍNKY A JEJICH METAFORICKÝ VÝZNAM

Více informací

4.10.2021

SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE

Více informací