O přístupu Spolu a jinak

Klíčem k úspěchu v osobním i pracovním životě je umět dobře vycházet s lidmi. Můžete být výborným specialistou ve svém oboru, pokud ale neumíte získat ke spolupráci ty, se kterými potřebujete spolupracovat, nikdy nevyužijete svůj potenciál a příležitosti, které se vám naskytnou.

Víme, že umění vycházet s lidmi stojí na stejných základech, ať už jste rodič, učitel nebo řídíte tým lidí v organizaci. Vždy potřebujete druhé získat ke spolupráci, což je možné ve chvíli, kdy jim umožníte se zapojit, přispívat a uplatnit jejich dovednosti.

Lidé jsou motivováni pracovat a spolupracovat, když:

 • zažívají přijetí,
 • zažívají úspěch,
 • mohou být prospěšní druhým lidem, mohou se spolupodílet,
 • mají odvahu být nedokonalými.

Abyste druhé získali ke spolupráci, potřebujete:

 • Znát sami sebe, svoje postoje a přesvědčení. Člověk, který nedůvěřuje sám sobě, nedokáže druhé motivovat a podporovat, protože nedůvěřuje jejich schopnostem.
 • Umět pracovat se svými emocemi a oslovovat emoce druhých lidí. Emoce jsou motorem chování, pokud je budeme ignorovat, nemůžeme plně využívat svůj potenciál.
 • Umět vytvářet takovou atmosféru, kde druzí mohou zažívat sounáležitost. Fungující mezilidské vztahy, ať už se jedná o lásku, přátelství, rodinné nebo pracovní vztahy, jsou založeny na spolupráci, respektu a rovnosti.
 • Umět odhalit, co druzí potřebují a ukazovat jim cesty, jak toho mohou dosáhnout.
 • Umět vytvářet podmínky pro úspěch. Nemůžeme zažívat úspěch, když se za každou cenu snažíme zdokonalit v tom, co se nám nedaří. Místo toho potřebujeme uvidět svoje silné stránky a ty cíleně rozvíjet.
 • Umět druhé vést k odpovědnosti. Odpovědný může být jen ten, kdo má možnost volby a prostor zažít důsledky svých rozhodnutí.
 • Umět druhým dodávat odvahu, aby vytrvali na cestě při naplňování cílů. Zažívat úspěch v cíli může jenom vítěz. Zažívat úspěch na cestě k cíli může každý.
 • Umožnit druhým být užitečnými.
 • Používat vhodné komunikační strategie. Říká se méně mluvit a více konat. Aby slova měla kýžený efekt, je potřeba vědět, jak a kdy je použít.

V kurzech Spolu a jinak Vás naučíme, jak dobře vycházet s lidmi a motivovat je ke spolupráci!

Naší silnou stránkou je, že se pohybujeme v různých pracovních kontextech a oblastech osobního života. Ukážeme Vám cestu, jak zkušenosti z osobního a pracovního života účelně propojovat a efektivně zúročovat při realizaci cílů.  Nebudeme vám diktovat, co máte dělat, ale umožníme vám, abyste potřebné zdroje objevili sami v sobě a využívali je ve svůj prospěch. Výsledkem bude zážitek úspěchu a spokojenosti v činnostech, na které se soustředíte, a které jsou pro Vás důležité.