PÁROVÁ TERAPIE A PORADENSTVÍ - STRUKTURA, PROCES A TECHNIKY

Těší nás, že můžeme navázat na loňský seminář se Samuelem Schürerem. Tentokrát se na semináři zaměříme na praktické nástroje, které lze využít při práci s páry. Projdeme společně proces od úvodního setkání, získávání informací a analýzu problému, porozumění osobnosti klientů až ke konkrétním metodám a možnostem jejich implementace do struktury a procesu práce s páry. Ukážeme si, jak při práci využívat specifické metody individuální psychologie, například analýzu raných vzpomínek, hraní rolí, sochání, komunikační cvičení. Seminář je otevřen pro manželské a párové poradce, terapeuty, sociální pracovníky, mediátory, kouče a další zájemce, kteří se o problematiku zajímají.

Tlumočení do českého jazyka bude zajištěno.

TÉMATA:

Teoretická východiska individuální psychologie a pojetí práce s páry a rodinou v kontextu tohoto psychologického směru.

Proč milujeme? Osobnost a volba partnera. Vliv rodinného modelu na volbu partnera.

Zdravé, naplňující a dlouhotrvající vztahy. Konstelace neurotických párů.

Rozdílné potřeby v páru. Ambivalence v páru.

Řešení konfliktních situací, podpora hledání společných řešení a vytváření dohody.

Cíl a struktura vedení rozhovoru s páry.

Fáze rozhovoru s páry (příprava, naladění, porozumění, zacílení, hledání možností, výběr řešení, podpora).

Otázky umožňující zhodnocení situace v páru.

Plánování strategie pro práci s párem.

Přehled technik pro práci s páry (práce s milostným příběhem, práce s ranou vzpomínkou v páru, práce se sny v páru).

NAUČÍTE SE:

  • Posoudit osobnosti partnerů.
  • Zjistit, které aspekty z historie páru ovlivňují současnou situaci páru a jak v tomto kontextu pochopit jejich problém.
  • Nastavit cíle a procesy v kontextu práce s páry.
  • Používat nástroje, které umožní strukturovat a zpřehledňovat komunikační situace odehrávající se v párovém kontextu.
  • Nastavit setting párového sezení, najít společné cíle páru a využít je pro podporu změny.
  • Pracovat s různými hodnotícími nástroji a metodami, které lze použít při vedení rozhovorů v párovém kontextu.
  • Reflektovat etické výzvy práce v párovém kontextu a poradit si s nimi.

CENA 7 200 Kč bez DPH, pro účastníky našich dlouhodobých výcviků zvýhodněná cena 6 400 Kč bez DPH.

DÉLKA: 30 hodin = 4 vzdělávací dny

KURZEM VÁS PROVEDE: terapeut Samuel Schürer

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

1. den: 10:00 - 16:30
2. den: 9:00 - 16:30
3. den: 9:00 - 16:30
4. den: 9:00 - 15:00

TERMÍN KURZU: PLÁNUJEME V ROCE 2023