Náš tým

Chcete se s námi seznámit? Pusťte si prezentační video o nás a našem přístupu pořízené ve spolupráci s Centrem vzdělávání všem:

http://www.youtube.com/watch?v=Ut-97nTJjms

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.

psycholožka, lektorka

Motto: „Není důležité, co máme, ale co z toho, co máme, uděláme.“

Kontakt: +420 739 803 408, stepankova@mansio.cz

Mirka působí v oblasti poradenství a vzdělávání od roku 1996. Její věcné a klidné vystupování, neochvějná důvěra v možnosti rozvoje každého člověka a schopnost vyjádřit příjemným způsobem i obtížné problémy z ní činí profesionála každým coulem. Svými postřehy dokáže podpořit spolupráci a obnovit důvěru v pozitivní vývoj událostí.  Jejím přáním je rozvíjet své kulinářské umění. Ráda se dobře zasměje.

Vystudovala psychologii na FF MU (1996) a titul Ph.D. získala na FSS MU (2000), kde na Katedře psychologie několik let působila jako odborná asistentka. Nyní s katedrou spolupracuje externě. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze. Během studia se setkala s prací Alfreda Adlera a jeho následovníků, tento přístup je trvalou inspirací pro její práci s rodiči, učiteli, rodinami, profesionály či týmy. Má dlouhodobou zkušenost s poradenskými konzultacemi a psychoterapií pro klienty Poradenského centra MU a pro soukromou klientelu. Realizovala skupinové rozvojové sebepoznávací programy. Působila ve firemním prostředí jako externí konzultant, poradce a lektor.

 

Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

psycholožka, lektorka

Motto: “Odvaha je ochota přijmout riziko, i když je výsledek nejistý.”

Kontakt: +420 734 458 473, siruckova@mansio.cz

Míša dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání, postupně rozvíjela svou dovednost nabízet takové modelové situace a cvičení, které účastníky vzdělávání nejen baví, ale umožní jim pochopit a rozvinout svůj potenciál v oblasti komunikace, lektorských dovedností a dovednosti předávat informace druhým. Dokáže unikátním způsobem propojovat oblast teorie a praxe. Je dynamickým prvkem našeho týmu, stále v pohybu. Jedním z jejích dlouhodobých cílů je rozšiřovat adlerovský přístup všude tam, kde může být přínosný. A to je podle Míši všude.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a doktorské postgraduální studium vývojové psychologie na FSS MU v Brně. Působila jako odborná asistentka v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií, Masarykovy univerzity v Brně, kde se zabývala problematikou rizikového chování adolescentů. Externě vyučuje na katedře psychologie na Fakultě sociálních studií, Masarykovy univerzity v Brně.  Pět let pracovala jako školní psycholožka. Vzděláváním dospělých a psychologickým poradenstvím se zabývá od roku 2001.

 

Mgr. Magdalena Valášková

psycholožka, lektorka

Motto: “Víte, co je nejdůležitější, když se ocitnete v jámě? Přestaňte kopat.”

Kontakt: +420 777 065 204, valaskova@mansio.cz

Magda věnuje spoustu času zkoumání různých úhlů pohledu na události. Dokáže nabídnout pohled či nápad, který nastartuje práci, umožní realizovat věci novým způsobem a realizaci si užít. Někdy jsou její pohledy a řešení bláznivé a společně se jim zasmějeme. Skutečné dobrodružství nachází v duševním životě člověka. Vždy usiluje o to, aby pro každého klienta vytvořila unikátní přístup, který ke klientovi promlouvá jeho jazykem, užívá jeho metafory a umožní mu rozvinout svůj potenciál a překonávat překážky.

Vystudovala psychologii na FF MU (1998),  pracovala jako školní psycholog na základní škole, poradce a psychoterapeut v Poradenském centru MU, realizovala vzdělávací programy pro studenty a učitele, zejména v oblasti komunikace, time managementu, zvládání prokrastinace, podpory osobního rozvoje.  Krátce působila ve firemním prostředí. Různorodost těchto prostředí však přispěla k pochopení, že fungující postupy jsou založené na společném základě. Absolvovala výcvik v Gestalt psychoterapii (Dialog Brno), v systemické supervizi a koučování (Hermés, Praha), v eriksonovském koučování (Koučink centrum). Ve svých textech na facebooku se snaží přiblížit adlerovský přístup ve výchově, který ji oslovil svou jednoduchostí a univerzalitou.

 

Mgr. Eva Kneblová

Motto: “Jediný člověk, kterého opravdu můžu změnit, jsem já sám.”

Kontakt: +420 607 141 024, info@kneblova.cz

Eva má velké srdce a v něm pro každého dost pochopení. Přirozeně se vcítí do vaší situace a nabídne podporu. Dokáže ocenit přínos každého člověka. Ať už ji potkáte v našich kurzech nebo se seznámíte s jejím pohledem na svět v textech na facebooku, budete se s ní cítit dobře, a to vám umožní zkusit se podívat na věci jinak a odejít s plnou náručí možností. Eva se k nám připojila později, ale rychle se stala nedílnou součástí Mansia.

Eva vystudovala psychologii na FF UP v Olomouci (2000), působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně ve Znojmě, lektorovala kurzy efektivního rodičovství pod Centrem pro rodinu v Brně. Eva se zaměřuje na oblast předškoláků a mladšího školního věku. V dětech vidí budoucí dospělé a v dospělých dřívější děti. Její pohled vybízí k vzájemnému pochopení a spolupráci. Při péči o své malé děti relaxovala psaním článků o výchově uveřejňovaných na různých fórech.