Metody práce s klientem

Přijďte si pro nové náměty k práci s klienty

Naše kurzy využijete při práci s dětmi, rodinou, s dospělými i se skupinami.

Předáme vám metody, jak klientům lépe rozumět, motivovat je a aktivizovat. A vaše společná práce tak povede k viditelným výsledkům.

Nejbližší setkání:

Spolu a jinak ve školním poradenství

24. – 27.02.2020

Vyberte si z nabídky

Edukativní rodičovská terapie (250 hodin)

Zahajujeme 4. běh V BRNĚ 05.– 08.10.2020
Cena: 42.000,- Kč bez DPH, 50.820,- Kč včetně DPH, s možností splátek

Nově zahajujeme výcvik V ÚSTÍ NAD LABEM 19. – 21.11.2020
Cena: 54.500,- Kč bez DPH, 65.945,- Kč včetně DPH, s možností splátek

Zdokonalením psychosociálních dovedností, které jsou důležité při práci s lidmi, získáte představu o skupinové dynamice a tuto zkušenost můžete následně efektivně využít v přímé práci s klientem.

Edukativní rodičovská terapie (6-denní)

23. – 26.03. + 04. – 05.05.2020
03. – 06.08. + 14. – 15.09.2020
Cena: 9.600,- Kč bez DPH, 11.616,- Kč včetně 21% DPH

Naučte se získat rodiče na svou stranu – a také na stranu dítěte. Jak je pochopit, podpořit a zapojit do společné práce.

Encouragement – výcvik v dodávání odvahy

27. – 29.04. + 26. – 28.05.2020
18. – 20.08. + 16. – 18.09.2020
Cena: 9.600,- Kč bez DPH, 11.616,- Kč včetně 21% DPH

Dodávání odvahy aktivizuje a motivuje ke změnám. V průběhu práce s klientem se zaměřujeme na zdroje, které jsou pro nalezení odvahy klíčové.

Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením

Termín není vypsaný – chcete tento kurz pro svůj tým? Ozvěte se nám a na všem se domluvíme.
Cena: 9 500 Kč bez DPH, 11 495 Kč včetně 21% DPH

Naučíte se shromáždit a interpretovat rané vzpomínky, porozumět subjektivním  přesvědčením a cílům, nahlížet na ranou vzpomínku jako na “metaforu života” a používat ji při práci s klienty a používat specifický jazyk provázení klienta.

Spolu a jinak ve školním poradenství – Zefektivnění práce ve školním poradenství

24. – 27.02.2020 
20. – 23.07.2020
Cena: 6.400,- Kč bez DPH, 7.744,- Kč včetně 21% DPH

Účastníci se naučí s nabízenými technikami pracovat tak, aby je mohli použít při práci s učiteli, žáky nebo rodiči.

Spolu a jinak v sociální práci

18. – 19.03.2020
12. – 13.10.2020
Cena: 3.200,- Kč bez DPH, 3.872,- Kč včetně 21% DPH

V kurzu účastníci získají tipy na intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování a vedení podpůrných rozhovorů s klienty, které podpoří jejich zdravé fungování ve společnosti.

Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími

11. – 12.03.2020
03. – 04.11.2020
Cena: 3.200,- Kč bez DPH, 3.872,- Kč včetně 21% DPH

Kurz je koncipován prakticky, účastníci získají konkrétní tipy pro vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími, které pomohou získané informace ihned aplikovat do vlastní praxe.

Práce s rodinou v adlerovském duchu

30. – 31.03.2020
14. – 15.10.2020
Cena: 3.200,- Kč bez DPH, 3.872,- Kč včetně 21% DPH

Naučíme se pracovat s interpretacemi rodinného systému v duchu adlerovského přístupu, které jsou východisky pro posouzení dalších možností pro práci s rodinou, případně pro sanaci rodiny prostřednictvím funkčních postupů (např. podpora a dodávání odvahy, preventivní strategie).

Anamnestický rozhovor v poradenské praxi

11.05.2020
Cena: 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH

Účastníci získají rozhovorové schéma a anamnestický inventář, který jim pomůže získané informace aplikovat do vlastní poradenské praxe.

Dynamika problémového chování

11.02.2020
19.10.2020
Cena: 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH

Účastníci se naučí využívat techniku intervenčně-diagnostického rozhovoru, který umožňuje rozkrýt dynamiku problémového chování dětí a v rozhovoru získané informace efektivně využívat pro cílenou změnu postojů a chování klientů (dětí, učitelů, rodičů);
vytvářet intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování.

Encouragement: Umění povzbudit a motivovat

17.03.2020
09.11.2020
Cena: 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH

Účastníci se naučí využívat partnerský podporující přístup, který vede ke zkompetentnění klienta (žáka) a převzetí odpovědnosti klientem (žákem), identifikovat neúčinné postupy podpory, vnímat rozdíl mezi podpůrným chování a chováním dávajícím prostor bez hranic, volit efektivní nástroje podpory namísto neúčinných intervenčních technik a rozpoznat a využívat podpůrné věty, jako základní prostředek v procesu encouragementu.

Rodičovská přesvědčení a výchovný styl

02.04.2020
07.12.2020
Cena: 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH

Modelové situace s využitím osobních zkušeností účastníků.

Komunikace s rodiči

01.04.2020  
28.07.2020
09.10.2020
Cena: 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH

Prakticky zaměřený kurz nabízí výčet a trénink možných komunikačních postupů užitečných pro práci s rodiči. Pracujeme s modelovými situacemi, prožitkovými a seberozvíjejícími technikami.

Analýza životního stylu prostřednictvím rané vzpomínky

Termín není vypsaný – chcete tento kurz pro svůj tým? Ozvěte se nám a na všem se domluvíme.
Cena: 16.010,- Kč bez DPH, 19.372,- včetně 21% DPH, s možností splátek

Práce s analýzou rané vzpomínky umožňuje motivovat klienty ke změně a hledání řešení.

Tělo v kontextu adleriánské psychologie

Termín není vypsaný – chcete tento kurz pro svůj tým? Ozvěte se nám a na všem se domluvíme.
Cena: 3.200,- Kč bez DPH, 3.872,- Kč včetně 21% DPH

Účastníci se naučí: Porozumět principu fungovaní provázanosti životního stylu a stresovou reakcí; Jak posílit svoji odolnost vůči stresu, zátěži; Zvýšit citlivost vůči tělesným procesům; Porozumět návaznosti tělesných reakcí na emoce; Prakticky využívat jednotlivé techniky mindfulness přispívající ke zvládání náročných emocí, obtěžujících myšlenek, snižování stresu; Získají praktické informace k prevenci syndromu vyhoření; Používat techniky mindfulness ve své praxi.

 

Na kurzech se setkáte s kolegy z oboru a budete moci sdílet své zkušenosti. Pracujeme s modelovými situacemi, vaším vlastním zážitkem, s nácvikem dovedností i kazuistikami.

Spolu hledáme cesty, jak vést pomáhající rozhovor a jak klienty podpořit, aby sami pracovali na změnách. Naše metody můžete v praxi okamžitě využít.

Nevíte, který kurz vám v praxi nejlépe pomůže?