Tělo v kontextu adleriánské psychologie

Poznej sám sebe v celé své celistvosti

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT – 33201/2018-1-921
Výcvik je akreditován u MPSV ČR: akreditace č. A2019/0099-SP

Jedním z termínů adleriánské psychologie je potřeba náležet. Aby člověk mohl opravdu náležet a cítit se sociálně ukotvený, potřebuje dobře poznat sám sebe v celé své celistvosti. Dvoudenní seminář je zaměřen na celistvost těla i mysli. Hlavním tématem je porozumění reakcím svého těla v zátěži, propojenost těla s emočním prožíváním. Rizika syndromu vyhoření v pomáhajících profesích a jak mu předcházet. Psychosomatická rizika. Možnosti jak s tělem v rámci své práce lépe pracovat – metody, které lze dále využívat v osobním životě a které vedou k rozvíjení lepší propojenosti s tělem a emocemi (práce s dechem, mindfulness) a jak tyto metody využít při práci s klienty.

Téma výuky:

 • Principy individuální psychologie v kontextu práce s tělem
 • Teoretická východiska ukotvení v rámci psychologie a neurověd
 • Využití techniky mindfulness pro práci s tělem, trénink jednotlivých dovedností

Vzdělávací cíl:

Účastníci se naučí:

 • Porozumět principu fungovaní provázanosti životního stylu a stresovou reakcí.
 • Jak posílit svoji odolnost vůči stresu, zátěži.
 • Zvýšit citlivost vůči tělesným procesům.
 • Porozumět návaznosti tělesných reakcí na emoce.
 • Prakticky využívat jednotlivé techniky mindfulness přispívající ke zvládání náročných emocí, obtěžujících myšlenek, snižování stresu.
 • Získají praktické informace k prevenci syndromu vyhoření.
 • Používat techniky mindfulness ve své praxi.

Délka výcviku:

16 hodin = 2 vzdělávací dny

Lektorky:

Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
Mgr. Dora Lukášová Salaquardová
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena výcviku:

Cena výcviku pro jednoho účastníka: 3.600,- Kč bez DPH, 4.356,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce). Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Výběr certifikátu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Místo narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:*

  E-mail: *

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:*

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  POZNÁMKA

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.