Tělo v kontextu adleriánské psychologie

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT – 33201/2018-1-921
Výcvik je akreditován u MPSV ČR: akreditace č. A2019/0099-SP

Jedním z termínů adleriánské psychologie je potřeba náležet. Aby člověk mohl opravdu náležet a cítit se sociálně ukotvený, potřebuje dobře poznat sám sebe v celé své celistvosti Dvoudenní seminář je zaměřen na celistvost těla i mysli. Hlavním tématem je porozumění reakcím svého těla v zátěži, propojenost těla s emočním prožíváním. Rizika syndromu vyhoření v pomáhajících profesích a jak mu předcházet. Psychosomatická rizika. Možnosti jak s tělem v rámci své práce lépe pracovat – metody, které lze dále využívat v osobním životě a které vedou k rozvíjení lepší propojenosti s tělem a emocemi (práce s dechem, mindfulness) a jak tyto metody využít při práci s klienty.

Téma výuky:

  • Principy individuální psychologie v kontextu práce s tělem
  • Teoretická východiska ukotvení v rámci psychologie a neurověd
  • Využití techniky mindfulness pro práci s tělem, trénink jednotlivých dovedností

Vzdělávací cíl:

Účastníci se naučí:

  • Porozumět principu fungovaní provázanosti životního stylu a stresovou reakcí.
  • Jak posílit svoji odolnost vůči stresu, zátěži.
  • Zvýšit citlivost vůči tělesným procesům.
  • Porozumět návaznosti tělesných reakcí na emoce.
  • Prakticky využívat jednotlivé techniky mindfulness přispívající ke zvládání náročných emocí, obtěžujících myšlenek, snižování stresu.
  • Získají praktické informace k prevenci syndromu vyhoření.
  • Používat techniky mindfulness ve své praxi.

Délka výcviku:

16 hodin = 2 vzdělávací dny

Lektorka:

Mgr. Dora Lukášová Salaquardová

Cena výcviku:

Cena výcviku pro jednoho účastníka: 3.200,- Kč bez DPH, 3.872,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce). Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:*

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

[recaptcha]