Skupinové supervizní setkání

Pro účastníky našich kurzů nabízíme pravidelná skupinová supervizní setkání. Můžete na nich sdílet své zkušenosti s adlerovským přístupem ke klientům, získat další inspiraci, tipy a doporučení, hledat odpovědi na otázky, kterými se při své práci zabýváte.

Termín konání viz. výběr termínu v přihlášce.

Cena: 1.600,- Kč bez DPH (cena s 21% DPH 1.936,- Kč)

Rozsah:  8 hodin
Vstupní požadavky: pro absolventy výcviků a vzdělávání v adleriánském přístupu v terapii a poradenství
Místo konání: Mansio v.o.s., Tř. kpt. Jaroše 19, Brno

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail: *

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

[recaptcha]