Skupinové supervizní setkání

Pro účastníky našich kurzů nabízíme pravidelná skupinová supervizní setkání. Můžete na nich sdílet své zkušenosti s adlerovským přístupem ke klientům, získat další inspiraci, tipy a doporučení, hledat odpovědi na otázky, kterými se při své práci zabýváte.

Termín konání viz. výběr termínu v přihlášce.

Cena: 1.600,- Kč bez DPH (cena s 21% DPH 1.936,- Kč)

Rozsah:  8 hodin
Vstupní požadavky: pro absolventy výcviků a vzdělávání v adleriánském přístupu v terapii a poradenství
Místo konání: Mansio v.o.s., Tř. kpt. Jaroše 19, Brno

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:*

  E-mail: *

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.