Online kurz Anamnestický rozhovor v poradenské praxi

Interaktivní výuka v online prostředí

Oslovil Vás náš prezenční seminář Anamnestický rozhovor v poradenské praxi, ale upřednostňujete interaktivní výuku v online prostředí? Pak Vás zveme na tento online kurz, který je plnohodnotnou verzí zmíněného semináře. 

Počítejte s možností aktivního zapojení, pracovat na úkolech, učit se a také se zapojit do diskuse.

Můžete se těšit na podklady na přípravu a další studijní materiály. Navíc obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz je určen pro poradenské psychology, kteří chtějí při práci s klienty využít anamnestický rozhovor nejen jako nástroj k získání vstupních informací. Vychází z teoretického konceptu adlerovské psychologie a jeho přístupu pro práci s klienty.

Představíme strukturu anamnestického dotazování a způsob, jak informace poskytnuté klientem využít jako diagnostický a interpretační nástroj. Anamnestický rozhovor je i možnost jak navázat důvěrný a bezpečný vztah s klientem a je proto důležité vystavět způsob dotazování v souladu s podpůrnými komunikačními prostředky.

Výuka je koncipována prakticky, získáte rozhovorové schéma a anamnestický inventář, který Vám pomůže získané informace aplikovat do vlastní poradenské praxe.

Témata kurzu:

Jak vstupní informace pomáhají porozumět situaci

Anamnestický rozhovor jak nástroj budování atmosféry důvěry a spolupráce s klientem

 • Specifika vedení vstupního rozhovoru s dospělým a dítětem, průběh rozhovoru, možnosti a limity vstupního rozhovoru
 • Témata a oblasti anamnestického rozhovoru a jejich vztah k teoretickému konceptu individuální psychologie

Otázky směřující k porozumění životní situaci klienta

 • Východiska: člověk je více než problém, potřebujeme člověka nejdřív poznat, než se soustředíme na jeho problém.
 • Otázky umožňující porozumět klíčovým aspektům životní zkušenosti, které ovlivňují lidské směřování a tedy i způsob nakládání s životními výzvami a problémy:
  • Rodinné role
  • Rodinná atmosféra
  • Rodinné hodnoty
  • Specifické vlivy (etnicita, sociální a ekonomický status atd.)
  • Rodinná konstelace (pořadí narození)
  • Omezení a příležitosti prostředí

Interpretace a shrnutí vstupních informací

 • Způsob zpracování informací podle interpretačních klíčů
  • sebeobraz
  • vnímání možností a limitů
  • ideál
  • vztah přesvědčení k současné situaci a problému
 • Východiska pro další práci s klientem

Využití v praxi

 •  Prezentace kazuistik z praxe
 • Demonstrace rozhovoru – názorná ukázka vedení rozhovoru a jeho rozbor
 •  Závěr a zpětné vazby účastníků         

Naučíte se:

 • Využívat a zpracovávat anamnestické údaje za účelem lepšího porozumění životní dynamice klienta v duchu adlerovských postupů.
 • Používat a volit otázky v rámci nabízené metodiky, které směřují k odkrytí klíčových aspektů jedinečné životní zkušenosti.
 • Vnímat kontext životní zkušenosti v širší perspektivě.
 • Naučí se pracovat v interpretačním rámci zmiňované psychologické školy.

Rozsah:

8 hodin = 1 vzdělávací den

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Cena za online kurz:

Cena kurzu pro jednoho účastníka je 1.200,- Kč bez DPH, 1.452,- Kč včetně 21% DPH.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Místo narození:*

  Bydliště a fakturační údaje
  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:

  E-mail: *

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:*

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  POZNÁMKA

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.