Seminář Rodičovská přesvědčení a výchovný styl

Poselství, které nese důležitou informaci

Kurz je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT-504/2018-1-84
Kurz je akreditován u MPSV ČR pod č. A2018/0468-SP

Téma semináře vychází z teoretického konceptu adlerovské psychologie, který lze aplikovat pro potřeby poradenské i terapeutické práce. Porozumět rodičovskému přesvědčení znamená nahlédnout i na chybné rodičovské postoje, které mohou mít v některých případech fatální důsledky pro vztah mezi rodičem a dítětem.

Témata semináře:

Úvod – základní teoretický rámec

 • Teoretická východiska a koncept výchovných stylů se zřetelem na zakotvení v rámci přístupu individuální psychologie
 • Aspekty vytváření subjektivních přesvědčení (privátní logiky) ve vztahu k uplatňovanému životnímu stylu
 • Přesvědčení v kontextu soukromé logiky a životního stylu

Jak komunikovat a zprostředkovat chybné přesvědčení rodiči

 • Subjektivní přesvědčení a soukromá logika, mapování a reinterpretace vlastních iracionálních přesvědčení (hraní rolí, technika dotazování a rozkrývání subjektivního přesvědčení)
 • zprostředkování porozumění rodičovskému přesvědčení jako možnost nahlédnout chybné rodičovské postoje (role pedagogického pracovníka, výchovného poradce, školního poradce v provázení rodiče za účelem docílení změny rodičovského postoje)

Subjektivní přesvědčení jako poselství, která nesou důležitou informaci

 • Jak dítě skrze výchovný styl vnímá svoji pozici v rodině, jak si utváří představu o principech a pravidlech fungování v rodině, včetně představy o sobě a své roli v rodinném i širším společenství (škola, vrstevníci, autority a jejich vztah k nim)
 • způsoby práce s rodičovskými přesvědčeními a provázení rodičů (možnosti rozhovoru, technika The Most Memorable Observation  Francise Waltona).

Využití v praxi

 • Modelové situace s využitím osobních zkušeností účastníků

Pro koho je výcvik určen?

Seminář rodičovská přesvědčení a výchovný styl je určen pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden a psychologům.

Účastníci se naučí:

 • porozumět mechanismu vytváření subjektivních přesvědčení a soukromé logice,
 • porozumět vlastním přesvědčením, vidět souvislosti mezi přesvědčením a převládajícím výchovným stylem,
 • reinterpretovat rodičovská přesvědčení,
 • používat techniky dotazování, které vedou k porozumění soukromé logice,
 • zprostředkovat náhled na subjektivní přesvědčení rodičům cestou podpory a jejich získáním pro spolupráci.

Rozsah:

8 hodin = 1 vzdělávací den

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena za seminář

Cena semináře pro jednoho účastníka je 1.800,- Kč bez DPH, 2.178,- Kč včetně 21% DPH.

Poskytujeme slevu 10% pro zájemce o absolvování celého cyklu seminářů.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Výběr certifikátu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Místo narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:

  E-mail: *

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:*

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  POZNÁMKA

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.