Seminář Dynamika problémového chování dětí

Jak jí porozumět a jak identifikovat cíle nevhodného chování

Kurz je akreditován u MŠMT ČR pod Č.j. MSMT-14528/2018-522
Kurz je akreditován u MPSV ČR pod č. A2018/0471-SP

Téma semináře vychází z teoretického konceptu adlerovské psychologie, který lze vhodně aplikovat pro potřeby pedagogicko-psychologického poradenství. Cílem semináře je představit účastníkům koncept čtyř cílů nevhodného chování Rudolfa Dreikurse, který umožňuje jiný úhel pohledu na problémové chování dětí a otevírá prostor pro hledání účinných strategií intervence, prevence a podpory při řešení náročných situací nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči, nebo učiteli.

Témata semináře:

Úvod – základní teoretický rámec

 • cílesměrnost lidského chování
  • naplnění citu sounáležitosti jako ústřední motiv lidského směřování
  • subjektivní přesvědčení
  • soukromá logika
 • chybné cíle problémového chování v interakčním pojetí
  • upoutání pozornosti
  • potřeba moci
  • potřeba pomstít se
  • potřeba vyhnutí se neúspěchu

Intervenčně-diagnostické interview

 • identifikace cílů problémového chování pomocí intervenčně-diagnostického rozhovoru

Strategie zvládání problémového chování

 • možností zvládání a reagování na problémové chování
  • intervenční strategie
  • preventivní strategie
  • podpora a dodávání odvahy

Účastníci se naučí:

 • využívat techniku intervenčně-diagnostického  rozhovoru, který umožňuje rozkrýt dynamiku problémového chování dětí a v rozhovoru získané informace efektivně využívat pro cílenou změnu postojů a chování klientů (dětí, učitelů, rodičů);
 • vytvářet intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování.

Rozsah:

8 hodin = 1 vzdělávací den

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena za seminář:

Cena semináře pro jednoho účastníka v ČR je 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH.

Cena výcviku pro jednoho účastníka na Slovensku: 75 EUR

Poskytujeme slevu 10% pro zájemce o absolvování celého cyklu seminářů.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Výběr certifikátu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Místo narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:*

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

POZNÁMKA

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.