Jednodenní kurzy – “ochutnávka” adlerovského přístupu

Semináře jsou akreditovány u MŠMT a MPSV.

Témata seminářů

Podrobné obsahy jednotlivých seminářů  a přihlášky naleznete v odkazech.

Rodičovská přesvědčení a výchovný styl – poselství, které nese důležitou informaci

Porozumět rodičovskému přesvědčení znamená nahlédnout i na chybné rodičovské postoje, které mohou mít v některých případech fatální důsledky pro vztah mezi rodičem a dítětem. Téma semináře vychází z teoretického konceptu adlerovské psychologie, který lze aplikovat pro potřeby poradenské i terapeutické práce.

Anamnestický rozhovor v poradenské praxi

Představíme strukturu anamnestického dotazování a způsob, jak informace poskytnuté klientem využít jako diagnostický a interpretační nástroj. Seminář je koncipován prakticky, účastníci získají rozhovorové schéma a anamnestický inventář, který jim pomůže získané informace aplikovat do vlastní poradenské praxe.

Encouragement: Umění povzbudit a motivovat

Dodávání odvahy je proces, kterým povzbuzujeme klienty, v tomto případě především žáky. Děti zbavené odvahy se soustředí na potlačení pocitů méněcennosti a manifestují osobní deficity ve formě tzv. nevhodného chování. Seminář poskytuje pedagogickým a poradenským pracovníkům konkrétní metody a postupy, které směřují k podpoře dětí, případně dalších účastníků výchovně vzdělávacího procesu.

Dynamika problémového chování dětí – Jak jí porozumět a jak identifikovat cíle nevhodného chování

Koncept čtyř cílů nevhodného chování Rudolfa Dreikurse, který umožňuje jiný úhel pohledu na problémové chování dětí a otevírá prostor pro hledání účinných strategií intervence, prevence a podpory při řešení náročných situací nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči, nebo učiteli.

Cena

Za jeden seminář je cena 1.600, – Kč bez DPH, 1 936,- Kč s DPH.

Při přihlášení na celý cyklus poskytujeme 10% slevu. Cena za celý cyklus činí 4 x 1.600,- Kč tj. 6.400,- Kč – 10% sleva = 5.760,- Kč bez DPH

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Pro přihlášení na celý cyklus využijte přihlášku na této stránce.
Přihlášky na jednotlivé kurzy najdete u jejich popisů.

Přihláška na celý cyklus seminářů:

Výběr termínu

Výběr certifikátu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Místo narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:*

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

POZNÁMKA

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

[recaptcha]