Mansio - slavíme 10 let

Kurzy a termíny

KOMPLETNÍ PŘEHLED NAŠICH KURZŮ

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup

5. běh:
(2. setkání) 02. – 05.12.2019
(3. setkání) 03. – 06.02.2020
(4. setkání) 14. – 17.04.2020
(5. setkání) 15. – 18.06.2020
(6. setkání) 10. – 13.08.2020
(7. setkání) 21. – 24.09.2020
(8. setkání) 23. – 26.11.2020
->>> Již se můžete přihlašovat na nově vypsaný termín zahájení od 29.9.2020

ZAHAJUJEME 6. běh:
(1. setkání) 29.09. – 02.10.2020
(2. setkání) 30.11. – 03.12.2020
(3. setkání) 01. – 04.02.2021
(4. setkání) 05. – 08.04.2021
(5. setkání) 14. – 17.06.2021
(6. setkání) 02. – 05.08.2021
(7. setkání) 20. – 23.09.2021
(8. setkání) 22. – 25.11.2021

Edukativní rodičovská terapie (výcvik 250 hodin)

2. běh:
(9. setkání) 14. – 16.01.2020

3. běh:
(3. setkání) 21. – 23.01.2020
(4. setkání) 03. – 05.03.2020
(5. setkání) 12. – 14.05.2020
(6. setkání) 14. – 17.07.2020
(7. setkání) 08. – 10.09.2020
(8. setkání) 10. – 12.11.2020
(9. setkání) 12. – 14.01.2021
->>> Již se můžete přihlašovat na nově vypsaný termín zahájení od 5.10.2020 do Brna nebo od 19.11.2020 do Ústí nad Labem

ZAHAJUJEME 4. běh V BRNĚ:
(1. setkání) 05. – 08.10.2020
(2. setkání) 08. – 10.12.2020
(3. setkání) 26. – 28.01.2021
(4. setkání) 09. – 11.03.2021
(5. setkání) 11. – 13.05.2021
(6. setkání) 13. – 15.07.2021
(7. setkání) 07. – 09.09.2021
(8. setkání) 09. – 11.11.2021
(9. setkání) 11. – 14.01.2022

NOVĚ ZAHAJUJEME VÝCVIK V ÚSTÍ NAD LABEM:
(1.setkání) 19. – 21.11.2020
(2.setkání) 21. – 23.01.2021
(3.setkání) 18. – 20.03.2021
(4.setkání) 20. – 22.05.2021
(5.setkání) 29. – 31.07.2021
(6.setkání) 16. – 18.09.2021
(7.setkání) 18. – 20.11.2021
(8.setkání) 20. – 22.01.2022
(9.setkání) 17. – 19.03.2022

Profesní rozvoj, kazuistiky a supervize – podpora práce v adlerovském přístupu

ZAHAJUJEME 1. BĚH:
(1. setkání) 20. – 22.10.2020
(2. setkání) 15. – 17.12.2020
(3. setkání) 09. – 11.02.2021
(4. setkání) 13. – 15.04.2021
(5. setkání) 08. – 10.06.2021
(6. setkání) 10. – 12.08.2021
(7. setkání) 12. – 14.10.2021
(8. setkání) 14. – 16.12.2021
(9. setkání) 08. – 10.02.2022

Práce s rodinami a páry – zahraniční lektor Samuel Schürer
21. – 24.04.2020

Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením
12. – 14.02. + 07. – 08.04.2020  

Transgenerační vzorce
04. – 05.12.2019
26. – 27.10.2020   

Tělo v kontextu adleriánské psychologie
– – –

Trénink ve vedení rozhovoru
19. – 21.05. + 09. – 11.06.2020  

Edukativní rodičovská terapie (6-denní)
23. – 26.03. + 04. – 05.05.2020 
03. – 06.08. + 14. – 15.09.2020  

Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
27. – 29.04. + 26. – 28.05.2020 
18. – 20.08. + 16. – 18.09.2020  

Spolu a jinak ve vedení lidí
03. – 04.06.2020 
05. – 06.11.2020  

Spolu a jinak ve vzdělávání
09. – 10.03.2020  

Spolu a jinak ve školním poradenství
24. – 27.02.2020 
20. – 23.07.2020  

Spolu a jinak v sociální práci
18. – 19.03.2020 
12. – 13.10.2020  

Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími
11. – 12.03.2020  
03. – 04.11.2020  

Práce s rodinou v adlerovském duchu
30. – 31.03.2020  
14. – 15.10.2020  

Komunikace s rodiči
01.04.2020  
28.07.2020  
09.10.2020  

Emoce v práci pedagoga
11.12.2019  
06.05.2020  
30.07.2020  
04.12.2020 

Problémové dítě v mateřské škole aneb jak porozumět chování dětí v mateřské škole
29.01.2020  
29.07.2020  
18.11.2020

Lektorský kurz efektivního rodičovství
– – –

Jednodenní kurzy – “ochutnávka” adlerovského přístupu. Můžete se přihlásit na jednotlivé dny nebo výhodně na celý blok.

Dynamika problémového chování (jednodenní)
11.02.2020  
19.10.2020  

Encouragement: Umění povzbudit a motivovat (jednodenní)
17.03.2020  
09.11.2020  

Rodičovská přesvědčení a výchovný styl (jednodenni)
02.04.2020  
07.12.2020  

Anamnestický rozhovor (jednodenní)
11.05.2020  

Skupinové supervizní setkání (jednodenní)
– – –

Analýza životního stylu prostřednictvím rané vzpomínky
– – –