Seminář pod vedením Jima Holdera

Odborné tlumočení kurzu do češtiny je zajištěno

JAMES A. HOLDER

www.positiveintentions.org

IMG_20140722_091549James Holder je poradcem, trenérem, terapeutem s vice než čtyřicetiletou zkušeností. Jeho profesní životopis jsme se rozhodli nepřekládat, je k dispozici zde. Setkání na mezinárosní letní škole individuální psychologie nás přimělo jednat a pozvat Jima do Brna. Poznali jsem jej jako odborníka a člověka, který ke své práci i po letech přistupuje s pokorou a respektem. Jimovo vzdělání v psychoterapii a hodiny tréninku u významných osobností psychoterapeutických škol, ale i jedinečný způsob jak tuto zkušenost předává, jsou důvodem, proč si tuto příležitost nenechat ujít.

Jim Holder – Trauma – strategie provázení a zvládání

Americký terapeut James Holder je naším hostem už po třetí. Tentokrát nám představí jedinečný přístup pro práci s traumatem prostřednictvím metafor jako zkratek, které nesou informace k úzdravnému procesu. Přístup kombinuje a integruje poznatky adleriánské psychologie, gestalt psychologie a práce s tělem.

Délka:

40 hodin

Cena kurzu

Cena semináře pro jednoho účastníka je 9 500 Kč bez DPH, 11 495 Kč včetně 21% DPH

Pro účastníky našich kurzů zvýhodněná cena 8 500 Kč bez DPH, 10 285 Kč včetně 21% DPH
(při přihlášení do slevy napsat opakovaná účast)

Bude se jednat o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce). Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Datum konání:

9. – 13. dubna 2019
Kurz se bude konat v Brně
v prostorách Mansia v.o.s. na ulici Tř. Kpt. Jaroše 19.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:*

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.