Firemní týmy

Získejte pro firmu sladěný a
efektivní tým zaměstnanců

Staňte se firmou, ve které se dobře pracuje.

Pomůžeme vaším zaměstnancům spolu otevřeně mluvit a sdílet
zkušenosti. Zlepší se vztahy v týmu i výsledky společné práce.
Jednotlivci budou zapojenější, spokojenější, samostatnější.

.

Stavíme na dialogu a vzájemné podpoře

Spolupráce s námi probíhá obvykle takto:

  1. Dohodneme se na potřebách a požadavcích firmy i členů vašeho týmu. Přijedeme přímo k vám nebo nabídneme vlastní prostory.
  2. Uvedeme zaměstnance do naší metody. Už díky tomu lépe pochopí situace, do kterých se dostávají. A zvládnou v nich správně reagovat.
  3. Přes vlastní zážitek porozumí účastníci workshopu vlastním přesvědčením, na základě kterých jednají s druhými — v práci i v osobním životě.
  4. Pomůžeme lidem, aby začali otevřeně mluvit o své práci. Získají podporu i inspiraci od ostatních. A také nástroje, jak podpořit sami sebe.
  5. Nacvičíme konkrétní dovednosti a aplikujeme poznatky do praxe. Najdeme způsoby, jak zlepšit fungování celého týmu.

Věříme, že cesta ke změně v chování vede přes sebereflexi. Pevně a laskavě proto vedeme lidi v týmu ke změně vlastních postojů.

Můžeme pro vás udělat ukázkové setkání. Když budete spokojeni, navážeme 2-3 denním tréninkem a následnou supervizí. 

Chcete si nás nejdřív vyzkoušet osobně?

Čerpáme z dlouholetých zkušeností s prací s lidmi

Dlouhodobě spolupracujeme s Masarykovou univerzitou. Pečujeme o učitelské kolektivy.
Máme praxi v psychologickém poradenství.

Vést lidi ke vzájemnému porozumění a konstruktivní domluvě je jádrem naší práce.

>Zjistěte o nás víc

Pracujte i vy s týmem zodpovědných lidí, kteří otevřeně komunikují a jeden druhému pomáhají odevzdat skvělou práci.

Dohodněme se na vhodné formě spolupráce