Archiv rubriky: Články

PF 2021

Milí přátelé, ne všichni prožijeme letošní Vánoce tak, jak bychom si přáli. Přesto nebo právě proto jsou přání důležitá. Ať najdete pod stromečkem zdraví, naději, lásku a víru ve změnu.

Těšíme se na Vás v příštím roce!

Míša a Mirka

Obecná doporučení pro práci s učiteli – VIDEO

Jste odborník, působící ve školním poradenství?

Pusťte si video prezentaci s pár slidy, zpracovanou na téma obecných doporučení pro práci s učiteli.  

 

Poradenství zaměřené na řešení problémového chování je součástí intenzivního vzdělávacího programu Mansio s názvem Spolu a jinak ve školním poradenství. Více informací o tomto výcviku najdete ZDE

Mansio - Práce s metaforou

Práce s metaforou

Objevování a rozvíjení metafory v rozhovoru

„Metaphors are mirrors reflecting our inner images of self, life, and others.“
Richard Kopp, Metaphor Therapy, 1995


“Metaphor is as ultimate as speech itself, and speech as ultimate as thought …
Metaphor appears as the instinctive and necessary act of the mind
exploring reality and ordering experience.”
John Murry, Countries of the Mind, 1931

Metafory mají významnou funkci, učí, inspirují, vedou, pomáhají vyjádřit žitou zkušenost. Jazyk bez metafory není možný. Podobně jako v projektivním testu také v metafoře hledáme její význam. Pouhé objevení metafory pomáhá klientovi zorientovat se, další pojmenování a odkrývání významu je terapeutické. Práce s metaforou podporuje proces hledání a rozvíjí schopnost řešit problém prostřednictvím imaginativního procesu, který umožňuje vidět různé perspektivy a strategie k řešení. Rozvíjení metafory je příležitostí podívat se na životní souvislosti jinak. Jinými slovy jde o kreativní způsob přerámcování životní zkušenosti.
Z výzkumů neurovědců, kognitivních vědců i lingvistů vyplývá, že metafora je běžná součást života, některé vnitřní stavy bez metafory téměř nelze vyjádřit. Většinou je metafora používána neuvědomovaně.

Celý příspěvek

Motivace pedagogického týmu ze strany vedení školy

Téma motivace dětí a dospělých má mnoho společného. Řízení třídy (class management) a motivace žáků je proces, na kterém se podílí spousta faktorů. Jedním z nich je způsob, jakým jsou účastníci tohoto procesu vedeni. To, jak je řízena škola, se promítá i do způsobu, jakým učitelé pracují se třídou a jak tím naplňují filozofii organizace. V tomto smyslu jsou vedoucí pracovníci těmi, kteří vymezují pravidla hry, sledují, jak jsou cíle naplňovány, poskytují zpětnou vazbu. Komunikace a proces podpory (včetně vytváření příznivých podmínek pro vzdělávání) jsou základními motivačními nástroji. Celý příspěvek

Výjimečné nadání a talent aneb život s jinakostí

Výchova dětí, které jsou tak trochu „jiné“, přináší řadu úskalí. Ví o tom své i rodiče zvlášť nadaných dětí nebo dětí s výrazným, leč jednostranným talentem. Jak takové potomky vychovávat se radili rodiče s odborníky na půdě Mensy ČR také letos na jaře. Workshop pro rodiče nadaných dětí, který pořádala vzdělávací společnost Mansio v.o.s., nastolil řadu témat.

Celý příspěvek

Máme doma prvňáčka

Pokud máte doma prvňáčka nebo se na první třídu teprve chystáte, inspiraci najdete v našem textu: Zamýšlíme se nad situací prvňáčka i jeho rodiny, nejčastějšími zdroji zátěže pro dítě a rodiče i způsoby, jakými mohou rodiče své dítě podporovat a účinně mu pomoci v adaptaci na školu a nové výzvy. Věnujeme se doporučením pro co nejoptimálnější průběh domácí přípravy i nejčastějším mýtům o školní docházce.

Náš text najdete na https://www.rodina.cz/clanek8482.htm

Hrajeme si a podporujeme

Každá změna v životě rodiny je náporem na fyzické i psychické síly všech zúčastněných. Zásadní životní změny s sebou přinášejí spoustu malých změn v režimu dne a organizaci péče o děti. Příkladem těchto změn je nástup do zaměstnání, vstup dítěte do školy či školky nebo jiného předškolního zařízení a mnohé další. Náročnost těchto období je dána nejen změnami, ale i tím, jak na ně dospělí a děti reagují.

Celý příspěvek