Archiv autora: admin

PF 2021

Milí přátelé, ne všichni prožijeme letošní Vánoce tak, jak bychom si přáli. Přesto nebo právě proto jsou přání důležitá. Ať najdete pod stromečkem zdraví, naději, lásku a víru ve změnu.

Těšíme se na Vás v příštím roce!

Míša a Mirka

Kurzy a termíny

KOMPLETNÍ PŘEHLED NAŠICH KURZŮ

Jednodenní kurzy – “ochutnávka” adlerovského přístupu. Můžete se přihlásit na jednotlivé dny nebo výhodně na celý blok.

Dynamika problémového chování (jednodenní)
15.02. 2021 ONLINE
11.10. 2021 ONLINE

Encouragement: Umění povzbudit a motivovat (jednodenní)
16.02. 2021 – ONLINE
08.11. 2021 – ONLINE  

Rodičovská přesvědčení a výchovný styl (jednodenni)
17.02. 2021 – ONLINE
06.12. 2021 – ONLINE

Anamnestický rozhovor (jednodenní)
18.02. 2021 – ONLINE

Story telling: možnosti vyprávění příběhu pro práci s (nejen) dětským klientem
18.05. 2021 – ONLINE
03.11. 2021 – ONLINE

Práce s rodinou v adlerovském duchu
15. – 16.03. 2021 ONLINE
20. – 21.10. 2021

Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími
29. – 30.03. 2021 ONLINE
15. – 16.11. 2021

Rozvoj motivace a spolupráce
31.03. – 01.04. 2021 ONLINE

Tělo v kontextu adleriánské psychologie
21. – 22.04. 2021

Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
24. – 26.03. 2021 + 27. – 29.04. 2021

Trénink ve vedení rozhovoru
04. – 06.05. 2021 + 01. – 03.06. 2021

Výcvik pod vedením Samuela Schürera: Párová terapie a poradenství Odborný překlad zajištěn
25. – 28.05. 2021

Využití dramatické výchovy pro osobnostní a sociální rozvoj
10. – 11. 04. 2021 + 08. – 09 .05. 2021 + 05. – 06. 06. 2021
24. – 25. 09. 2021 + 22. – 23. 10. 2021 + 19. – 20. 11. 2021

Práce s tělem v kontextu adlerovské psychologie
12. – 17. 7. 2021

Adlerovský přístup ve školním poradenství
19. – 21. 7. 2021 + 25. – 27. 8. 2021

Edukativní rodičovská terapie (6-ti denní)
16. – 19.08. 2021 + 13. – 14.09. 2021

Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením
29.09. – 01.10. 2021 + 25. – 27.10. 2021

Transgenerační vzorce
18. – 19.10. 2021

Trénink ve vedení lidí
01. – 02.11. 2021

Lektorský kurz Efektivního rodičovství
probíhá pod organizací Centrum pro rodinu a sociální péči, budete přesměrováni na jejich stránky…
16. – 17. 3. 2021
19. – 20. 4. 2021
17. – 18. 5. 2021

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup

6. běh:
(2. setkání) 30.11. – 03.12. 2020
(3. setkání) 01. – 04.02. 2021
(4. setkání) 06. – 09.04. 2021
(5. setkání) 14. – 17.06. 2021
(6. setkání) 02. – 05.08. 2021
(7. setkání) 20. – 23.09. 2021
(8. setkání) 22. – 25.11. 2021
(9. setkání) 25. – 28.01. 2022

7. běh:
zahájení 04. – 07. 10. 2021

Edukativní rodičovská terapie (výcvik 250 hodin)

3. běh:
(09. setkání) 12. – 14.01. 2021
(10. setkání) 02. – 04.03. 2021

4. běh v Brně:
(2. setkání) 08. – 10.12. 2020
(3. setkání) 26. – 28.01. 2021
(4. setkání) 09. – 11.03. 2021
(5. setkání) 11. – 13.05. 2021
(6. setkání) 13. – 15.07. 2021
(7. setkání) 07. – 09.09. 2021
(8. setkání) 09. – 11.11. 2021
(9. setkání) 11. – 14.01. 2022

NOVĚ ZAHAJUJEME VÝCVIK V ÚSTÍ NAD LABEM:
(1.setkání) 21. – 23.01. 2021
(2.setkání) 18. – 20.03. 2021
(3.setkání) 20. – 22.05. 2021
(4.setkání) 29. – 31.07. 2021
(5.setkání) 16. – 18.09. 2021
(6.setkání) 18. – 20.11. 2021
(7.setkání) 20. – 22.01. 2022
(8.setkání) 17. – 19.03. 2022
(9.setkání) 19. – 21.05. 2022

5. běh v Brně:
zahájení únor 2022

Podpora práce v adlerovském přístupu – Profesní rozvoj, kazuistiky a supervize

1. běh:
(2. setkání) 15. – 17.12. 2020
(3. setkání) 09. – 11.02. 2021
(4. setkání) 13. – 15.04. 2021
(5. setkání) 08. – 10.06. 2021
(6. setkání) 10. – 12.08. 2021
(7. setkání) 12. – 14.10. 2021
(8. setkání) 14. – 16.12. 2021
(9. setkání) 08. – 10.02. 2022

2. běh:
zahájení únor 2022

Skupinové supervizní setkání (jednodenní)
– – –

Online případová supervize
Nabízíme individuální termíny, na kterých se domluvíme. Ozvěte se nám.

Webinář Dynamika mezilidských vztahů
– – –

ONLINE KURZY

Do 30. listopadu 2020 pořádáme všechny kurzy online. Rozšiřujeme tak kapacitu účastníků. Vyzkoušeli jsme si, že i v online prostoru můžeme sdílet a učit se. Vyberte si z naší nabídky a přidejte se!

Zpráva pro účastníky našeho vzdělávání

Milí přátelé, vážené kolegyně, vážení kolegové,
potřebujeme reagovat na nepřehlednou a nejistou epidemiologickou situaci v naší republice, která může vstoupit do naší práce. Proto vás chceme informovat, že v případě, že nebude možné výuku realizovat osobně, vzdělávání bude automaticky probíhat v online prostředí.
Těm, kteří se z důvodu karantény nebudou moci účastnit osobně, zajistíme možnost připojit se k prezenční výuce online.
Vyzkoušeli jsme si, že i v online prostředí můžeme sdílet, učit se ze zkušenosti, předávat teorii a trénovat nové metody.

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vás!
Za tým Mansio
Mirka a Míša

Motivace pedagogického týmu ze strany vedení školy

Téma motivace dětí a dospělých má mnoho společného. Řízení třídy (class management) a motivace žáků je proces, na kterém se podílí spousta faktorů. Jedním z nich je způsob, jakým jsou účastníci tohoto procesu vedeni. To, jak je řízena škola, se promítá i do způsobu, jakým učitelé pracují se třídou a jak tím naplňují filozofii organizace. V tomto smyslu jsou vedoucí pracovníci těmi, kteří vymezují pravidla hry, sledují, jak jsou cíle naplňovány, poskytují zpětnou vazbu. Komunikace a proces podpory (včetně vytváření příznivých podmínek pro vzdělávání) jsou základními motivačními nástroji. Celý příspěvek

Výjimečné nadání a talent aneb život s jinakostí

Výchova dětí, které jsou tak trochu „jiné“, přináší řadu úskalí. Ví o tom své i rodiče zvlášť nadaných dětí nebo dětí s výrazným, leč jednostranným talentem. Jak takové potomky vychovávat se radili rodiče s odborníky na půdě Mensy ČR také letos na jaře. Workshop pro rodiče nadaných dětí, který pořádala vzdělávací společnost Mansio v.o.s., nastolil řadu témat.

Celý příspěvek