Archiv autora: admin

ONLINE KURZY

Do 30. listopadu 2020 pořádáme všechny kurzy online. Rozšiřujeme tak kapacitu účastníků. Vyzkoušeli jsme si, že i v online prostoru můžeme sdílet a učit se. Vyberte si z naší nabídky a přidejte se!

Kurzy a termíny

KOMPLETNÍ PŘEHLED NAŠICH KURZŮ

Edukativní rodičovská terapie (výcvik 250 hodin)

3. běh:
(8. setkání) 10. – 12.11. 2020
(9. setkání) 12. – 14.01. 2021

4. běh v Brně:
(2. setkání) 08. – 10.12. 2020
(3. setkání) 26. – 28.01. 2021
(4. setkání) 09. – 11.03. 2021
(5. setkání) 11. – 13.05. 2021
(6. setkání) 13. – 15.07. 2021
(7. setkání) 07. – 09.09. 2021
(8. setkání) 09. – 11.11. 2021
(9. setkání) 11. – 14.01. 2022

NOVĚ ZAHAJUJEME VÝCVIK V ÚSTÍ NAD LABEM:
(1.setkání) 21. – 23.01. 2021
(2.setkání) 18. – 20.03. 2021
(3.setkání) 20. – 22.05. 2021
(4.setkání) 29. – 31.07. 2021
(5.setkání) 16. – 18.09. 2021
(6.setkání) 18. – 20.11. 2021
(7.setkání) 20. – 22.01. 2022
(8.setkání) 17. – 19.03. 2022
(9.setkání) 19. – 21.05. 2022

5. běh v Brně:
zahájení únor 2022

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup

5. běh:  
(8. setkání) 23. – 26.11. 2020

6. běh:
(2. setkání) 30.11. – 03.12. 2020
(3. setkání) 01. – 04.02. 2021
(4. setkání) 05. – 08.04. 2021
(5. setkání) 14. – 17.06. 2021
(6. setkání) 02. – 05.08. 2021
(7. setkání) 20. – 23.09. 2021
(8. setkání) 22. – 25.11. 2021

7. běh:
zahájení 04. – 07. 10. 2021

Podpora práce v adlerovském přístupu – Profesní rozvoj, kazuistiky a supervize

1. běh:
(2. setkání) 15. – 17.12. 2020
(3. setkání) 09. – 11.02. 2021
(4. setkání) 13. – 15.04. 2021
(5. setkání) 08. – 10.06. 2021
(6. setkání) 10. – 12.08. 2021
(7. setkání) 12. – 14.10. 2021
(8. setkání) 14. – 16.12. 2021
(9. setkání) 08. – 10.02. 2022

2. běh:
zahájení únor 2022

Rozvoj motivace a spolupráce
31.03. – 01.04. 2021

Trénink ve vedení lidí
01. – 02.11. 2021

Práce s rodinou v adlerovském duchu
15. – 16.03. 2021
20. – 21.10. 2021

Transgenerační vzorce
18. – 19.10. 2021

Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími
29. – 30.03. 2021
15. – 16.11. 2021

Jednodenní kurzy – “ochutnávka” adlerovského přístupu. Můžete se přihlásit na jednotlivé dny nebo výhodně na celý blok.

Dynamika problémového chování (jednodenní)
15.02. 2021 ONLINE
11.10. 2021 ONLINE

Encouragement: Umění povzbudit a motivovat (jednodenní)
16.02. 2021 – ONLINE  

Rodičovská přesvědčení a výchovný styl (jednodenni)
07.12. 2020 – ONLINE
17.02. 2021 – ONLINE
06.12. 2021 – ONLINE

Anamnestický rozhovor (jednodenní)
18.02. 2021 – ONLINE

Problémové dítě v mateřské škole aneb jak porozumět chování dětí v mateřské škole
18.11. 2020

Emoce v práci pedagoga
04.12. 2020 – ONLINE

Výcvik pod vedením Samuela Schürera: Párová terapie a poradenství
25. – 28.05. 2021

Tělo v kontextu adleriánské psychologie
21. – 22.04. 2021

Spolu a jinak ve školním poradenství
29. – 30.10. + 19. – 20.11. 2020 – ONLINE

Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
27. – 29.04. 2021 + 25. – 27.05. 2021

Edukativní rodičovská terapie (6-ti denní)
16. – 19.08. 2021 + 13. – 14.09. 2021

Trénink ve vedení rozhovoru
04. – 06.05. 2021 + 01. – 03.06. 2021

Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením
29.09. – 01.10. 2021 + 25. – 27.10. 2021

Skupinové supervizní setkání (jednodenní)
– – –

Online případová supervize
Nabízíme individuální termíny, na kterých se domluvíme. Ozvěte se nám.

Online kurz Anamnestický rozhovor
18.02. 2021 – ONLINE

Webinář Dynamika mezilidských vztahů
– – –

Webinář Story telling
– – –

Práce s tělem v kontextu adlerovské psychologie
12. – 17. 7. 2021

Adlerovský přístup ve školním poradenství
19. – 21. 7. 2021 + 25. – 27. 8. 2021

Využití dramatické výchovy pro osobnostní a sociální rozvoj
termín bude upřesněn

Zpráva pro účastníky našeho vzdělávání

Milí přátelé, vážené kolegyně, vážení kolegové,
potřebujeme reagovat na nepřehlednou a nejistou epidemiologickou situaci v naší republice, která může vstoupit do naší práce. Proto vás chceme informovat, že v případě, že nebude možné výuku realizovat osobně, vzdělávání bude automaticky probíhat v online prostředí.
Těm, kteří se z důvodu karantény nebudou moci účastnit osobně, zajistíme možnost připojit se k prezenční výuce online.
Vyzkoušeli jsme si, že i v online prostředí můžeme sdílet, učit se ze zkušenosti, předávat teorii a trénovat nové metody.

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vás!
Za tým Mansio
Mirka a Míša

Motivace pedagogického týmu ze strany vedení školy

Téma motivace dětí a dospělých má mnoho společného. Řízení třídy (class management) a motivace žáků je proces, na kterém se podílí spousta faktorů. Jedním z nich je způsob, jakým jsou účastníci tohoto procesu vedeni. To, jak je řízena škola, se promítá i do způsobu, jakým učitelé pracují se třídou a jak tím naplňují filozofii organizace. V tomto smyslu jsou vedoucí pracovníci těmi, kteří vymezují pravidla hry, sledují, jak jsou cíle naplňovány, poskytují zpětnou vazbu. Komunikace a proces podpory (včetně vytváření příznivých podmínek pro vzdělávání) jsou základními motivačními nástroji. Celý příspěvek

Výjimečné nadání a talent aneb život s jinakostí

Výchova dětí, které jsou tak trochu „jiné“, přináší řadu úskalí. Ví o tom své i rodiče zvlášť nadaných dětí nebo dětí s výrazným, leč jednostranným talentem. Jak takové potomky vychovávat se radili rodiče s odborníky na půdě Mensy ČR také letos na jaře. Workshop pro rodiče nadaných dětí, který pořádala vzdělávací společnost Mansio v.o.s., nastolil řadu témat.

Celý příspěvek

Projekt mentorování začínajících učitelů

Naše společnost se zapojila do projektu mentorování začínajících učitelů organizovaný společností Business Leader Forum. Cílem projektu je nabídnout školám postup, který využívá vnitřní zdroje školy pro zlepšení klimatu i výuky. Tato specifická spolupráce zkušeného učitele se začínajícím kolegou umožňuje řešit konkrétní případy, obtíže i reagovat na obecné rozvojové potřeby začínajících učitelů. Celý příspěvek