Archiv autora: admin

Kurzy a termíny

KOMPLETNÍ PŘEHLED NAŠICH KURZŮ

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup

5. běh:
(4. setkání) 14. – 17.04.2020
(5. setkání) 15. – 18.06.2020
(6. setkání) 10. – 13.08.2020
(7. setkání) 21. – 24.09.2020
(8. setkání) 23. – 26.11.2020
->>> Již se můžete přihlašovat na nový termín zahájení od 29.9.2020

ZAHAJUJEME 6. běh:
(1. setkání) 29.09. – 02.10.2020
(2. setkání) 30.11. – 03.12.2020
(3. setkání) 01. – 04.02.2021
(4. setkání) 05. – 08.04.2021
(5. setkání) 14. – 17.06.2021
(6. setkání) 02. – 05.08.2021
(7. setkání) 20. – 23.09.2021
(8. setkání) 22. – 25.11.2021

Edukativní rodičovská terapie (výcvik 250 hodin)

3. běh:
(5. setkání) 12. – 14.05.2020
(6. setkání) 14. – 17.07.2020
(7. setkání) 08. – 10.09.2020
(8. setkání) 10. – 12.11.2020
(9. setkání) 12. – 14.01.2021
->>> Již se můžete přihlašovat na nový termín zahájení od 5.10.2020 do Brna nebo od 19.11.2020 do Ústí nad Labem

ZAHAJUJEME 4. běh V BRNĚ:
(1. setkání) 05. – 08.10.2020
(2. setkání) 08. – 10.12.2020
(3. setkání) 26. – 28.01.2021
(4. setkání) 09. – 11.03.2021
(5. setkání) 11. – 13.05.2021
(6. setkání) 13. – 15.07.2021
(7. setkání) 07. – 09.09.2021
(8. setkání) 09. – 11.11.2021
(9. setkání) 11. – 14.01.2022

NOVĚ ZAHAJUJEME VÝCVIK V ÚSTÍ NAD LABEM:
(1.setkání) 19. – 21.11.2020
(2.setkání) 21. – 23.01.2021
(3.setkání) 18. – 20.03.2021
(4.setkání) 20. – 22.05.2021
(5.setkání) 29. – 31.07.2021
(6.setkání) 16. – 18.09.2021
(7.setkání) 18. – 20.11.2021
(8.setkání) 20. – 22.01.2022
(9.setkání) 17. – 19.03.2022

Podpora práce v adlerovském přístupu – Profesní rozvoj, kazuistiky a supervize

ZAHAJUJEME 1. BĚH:
(1. setkání) 20. – 22.10.2020
(2. setkání) 15. – 17.12.2020
(3. setkání) 09. – 11.02.2021
(4. setkání) 13. – 15.04.2021
(5. setkání) 08. – 10.06.2021
(6. setkání) 10. – 12.08.2021
(7. setkání) 12. – 14.10.2021
(8. setkání) 14. – 16.12.2021
(9. setkání) 08. – 10.02.2022

Práce s rodinami a páry – zahraniční lektor Samuel Schürer
21. – 24.04.2020

Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením
– – –

Transgenerační vzorce
26. – 27.10.2020

Tělo v kontextu adleriánské psychologie
– – –

Trénink ve vedení rozhovoru
19. – 21.05. + 09. – 11.06.2020

Edukativní rodičovská terapie (6denní)
03. – 06.08. + 14. – 15.09.2020

Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
27. – 29.04. + 26. – 28.05.2020
18. – 20.08. + 16. – 18.09.2020

Spolu a jinak ve vedení lidí
03. – 04.06.2020 
05. – 06.11.2020

Spolu a jinak ve vzdělávání
– – –

Spolu a jinak ve školním poradenství
20. – 23.07.2020

Spolu a jinak v sociální práci
12. – 13.10.2020  

Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími
03. – 04.11.2020  

Práce s rodinou v adlerovském duchu
14. – 15.10.2020  

Komunikace s rodiči
28.07.2020
09.10.2020

Emoce v práci pedagoga
06.05.2020  
30.07.2020
04.12.2020

Problémové dítě v mateřské škole aneb jak porozumět chování dětí v mateřské škole
29.07.2020
18.11.2020

Lektorský kurz efektivního rodičovství
– – –

Jednodenní kurzy – “ochutnávka” adlerovského přístupu. Můžete se přihlásit na jednotlivé dny nebo výhodně na celý blok.

Dynamika problémového chování (jednodenní)
19.10.2020  

Encouragement: Umění povzbudit a motivovat (jednodenní)
09.11.2020  

Rodičovská přesvědčení a výchovný styl (jednodenni)
07.12.2020

Anamnestický rozhovor (jednodenní)
11.05.2020

Skupinové supervizní setkání (jednodenní)
– – –

Analýza životního stylu prostřednictvím rané vzpomínky
– – –

Motivace pedagogického týmu ze strany vedení školy

Téma motivace dětí a dospělých má mnoho společného. Řízení třídy (class management) a motivace žáků je proces, na kterém se podílí spousta faktorů. Jedním z nich je způsob, jakým jsou účastníci tohoto procesu vedeni. To, jak je řízena škola, se promítá i do způsobu, jakým učitelé pracují se třídou a jak tím naplňují filozofii organizace. V tomto smyslu jsou vedoucí pracovníci těmi, kteří vymezují pravidla hry, sledují, jak jsou cíle naplňovány, poskytují zpětnou vazbu. Komunikace a proces podpory (včetně vytváření příznivých podmínek pro vzdělávání) jsou základními motivačními nástroji. Celý příspěvek

Výjimečné nadání a talent aneb život s jinakostí

Výchova dětí, které jsou tak trochu „jiné“, přináší řadu úskalí. Ví o tom své i rodiče zvlášť nadaných dětí nebo dětí s výrazným, leč jednostranným talentem. Jak takové potomky vychovávat se radili rodiče s odborníky na půdě Mensy ČR také letos na jaře. Workshop pro rodiče nadaných dětí, který pořádala vzdělávací společnost Mansio v.o.s., nastolil řadu témat.

Celý příspěvek

Projekt mentorování začínajících učitelů

Naše společnost se zapojila do projektu mentorování začínajících učitelů organizovaný společností Business Leader Forum. Cílem projektu je nabídnout školám postup, který využívá vnitřní zdroje školy pro zlepšení klimatu i výuky. Tato specifická spolupráce zkušeného učitele se začínajícím kolegou umožňuje řešit konkrétní případy, obtíže i reagovat na obecné rozvojové potřeby začínajících učitelů. Celý příspěvek

Základní škola Didaktis

Nakladatelství Didaktis otevírá ve školním roce 2014/15 Základní školu Didaktis. Škola nabízí individuální přistup v menších kolektivech,  koncepční přístup ke vzdělávání zaměřený na všestranný rozvoj dětí a především bezpečné a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Celý příspěvek