Pozvánka na listopadové workshopy Alaina Drimmera a ohlédnutí za dubnovou premiérou.

V dubnu jsme měli možnost prožít tři dny s terapety pracujícími v kontextu individuální psychologie Allainem Drimmerem a Sylvií Ponty. Téma analýzy snů a raných vzpomínek přitáhlo nejen psychology, ale i sociální pracovníky, učitele a zájemce z ostatních oborů. Tvůrčí a inspirativní atmosféru doplnil profesionální překlad paní tlumočnice Pavly Kellnerové.
Protože nám to nestačilo a chceme se učit víc, realizujeme pro Vás tentokrát oddělené workshopy. Zpestřete si podzim a pojďte se naučit pracovat s jedinečnými metodami nebo jen tak zažít sebe a pracovat na svých osobních tématech. Jste vítáni!

Oba workshopy přinášejí informace o metodách, které slouží k analýze životního stylu a jež jsou jeho součástí. Zažijete způsoby práce s klientem prostřednictvím metod, které představují v kontextu individuální psychologie jedinečný způsob získávání informací o vztahu k sobě, druhým a životu. Svoje využití mají tyto projektivní metody v psychologickém poradenství, terapii, případně v koučování.
Účastníci se seznámí se základními koncepty, uvidí demonstrace vedené lektory a sami si vyzkoušejí práci s metodou v malých skupinách.

Místo konání:

Brno Tř Kpt. Jaroše 19, Mansio.

Termín:

Analýza snů:                             20. – 22. listopad 2015
Analýza rané vzpomínky:     27. – 29. listopad 2015

Podrobnější informace o workshopech budou doplněny.

Cena:

5 750,- Kč bez DPH 6 958,- Kč včetně DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Počet míst omezen. Workshop bude probíhat ve francouzštině, odborný překlad zajištěn.

 

O lektorech

Alain DrimmerAlain_01

Získal titul M.A. v psychologii (klinické a experimentální) na Rooseveltově univerzitě v Chicagu v USA v roce 1970. Absolvoval výcvik v individuální terapii, psychodynamické diagnostice, rodinném poradenství a arteterapii na Institutu Alfreda Adlera v Chicagu. V roce 1971 získal titul DEA v oboru sociální psychologie z EDHESS. Výzkum byl realizován s pomocí Katedry experimentální psychologie na Oxford University ve Velké Británii. Pracoval jako výzkumný asistent v oblasti lékařské psychologie v nemocnici Michaela Reese v Chicagu. V roce 1973 získal DESS v klinické psychologii a projektivních technikách na Sorbonně v Paříži.

Ve své soukromé praxi se jako terapeut a poradce zabývá krátkodobou terapií dospělých, rodin a párů. Vede supervizi pro týmy zaměřenou na zlepšování jejich poradenských a komunikačních dovedností. V rámci pokračujícího vzdělávání trénuje poradenské psychology, personál nemocnic a dětských jeslí, věnuje se také prevenci násilí a HIV.

Alain Drimmer je autorem článků o výběrech pracovníků a hodnocení lidských zdrojů, falešných obviněních sexuálního zneužívání a množství článků o poradenství a psychoterapii. Výběr publikací zde …

Založil profesionální organizaci Counselling intervention, která poskytuje služby v oblasti supervize. Působí zde tým bilingvních psychoterapeutů. Vedou kurzy poradenských dovedností, otevřené všem, bez ohledu na předchozí výcvik.

Rudolf Dreikurs byl bratrancem Alainovy matky. Alain absolvoval terapii u Achiáš Yotam, který se stal velmi známým v Izraeli, a byl následovníkem Dreikursova učení na Institutu Alfreda Adlera v Chicagu a na Icassi. Alain je zároveň synovcem Bron Grünwaldové, která jako učitelka pracovala s Dreikursem při výuce a řešení problémů s dětmi. Spolu napsali knihu Maintaining sanity in the classroom.

Sylvie Ponty

Po taneční a divadelní kariéře, pracovala jako baletka “petit rat” v taneční škole opery v paříži. Později se stala tanečnicí choreografkou a učitelkou. Vedla a řídila skupinu 12 profesionálních tanečníků. Posléze, ve věku 48 let, se rozhodla stát se psychoterapeutkou. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v krátkodobé terapii v Palo Alto School v Liége v Belgii a poradenské adlerovské praktikum. Již několik let spolu s Alainem Drimmerem vede workshopy pro rodiče podle učení Rudolfa Dreikursa, kde využívá i své dvacetileté zkušenosti z výuky tance pro stovky dětí a dospělých. Od roku 2000 poskytuje poradenství klientům, dospělým jednotlivcům, matkám i dětem a spolu s Alainem pak také poradenství párům a rodinám. Výběr publikací zde …

Podrobnější Informace o lektorech můžete nalézt na http://www.pontydrimmer.com/

Čerpáno z adleriantherapy.sk a www.pontydrimmer.com

Uložit