Skupinové supervizní setkání

Pro účastníky našich kurzů nabízíme pravidelná skupinová supervizní setkání. Můžete na nich sdílet své zkušenosti s adlerovským přístupem ke klientům, získat další inspiraci, tipy a doporučení, hledat odpovědi na otázky, kterými se při své práci zabýváte.

Termín konání viz. výběr termínu v přihlášce.

Cena: 1.600,- Kč bez DPH (cena s 21% DPH 1.936,- Kč)

Rozsah:  8 hodin
Vstupní požadavky: pro absolventy výcviků a vzdělávání v adleriánském přístupu v terapii a poradenství
Místo konání: Mansio v.o.s., Tř. kpt. Jaroše 19, Brno

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Vzdělání:

Obor vašeho vzdělání (např. sociální práce, pedagogika, psychologie, zdravotnictví, psychologie, teologie atp.):*

Současná profese:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
 Samoplátce Zaměstnavatel

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail: *

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.