Rozvoj pedagogických kompetencí začínajících učitelů

Kurz zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí začínajících učitelů ZŠ a SŠ

Intenzivní vzdělávací program pro usnadnění vstupu do pedagogické profese

Program se zaměřuje na prohloubení kompetencí nezbytných pro úspěšné zahájení pedagogické profesní dráhy, kdy začínající učitelé potřebují být vybaveni dovednostmi pro:

 • efektivní vedení třídních kolektivů a
 • cílenou individuální práci s jednotlivci a jejich rodiči.

Kurz je určen zejména začínajícím učitelům a učitelům s krátkou délkou dosavadní praxe (1-2 roky). Kurz je akreditován MŠMT.

Témata programu:

1.  Management školní třídy

Dozvíte se jak vytvářet ve třídě atmosféru, ve které žáci budou chtít spolupracovat a budou motivováni učit se. Zaměříme se na to, jak:

 • plánovat a organizovat vyučovací hodiny,
 • nastavovat pravidla spolupráce a
 • efektivně pracovat se vzdělávacími cíli, aby sloužily jako nástroj motivace.

2. Dobrodružství motivování aneb Práce s nemotivovanými žáky: cesty zvýšení jejich motivace a výkonu.

Zaměříme se na možnosti práce s nespolupracujícími a nemotivovanými žáky. Seznámíte se s technikami, které:

 • podporují iniciativu a odpovědnost žáků,
 •  zvyšují vnitřní motivaci studentů a
 •  posilují zdravé sebevědomí.

3. Vidím tě, slyším tě a poslouchám tě…

 • Budete mít příležitost rozvinout svoje komunikační dovednosti, které potřebujete pro zvládání každodenních situací ve školním prostředí.
 • Osvojíte si efektivní prostředky komunikace, které vám usnadní reagování v konfliktních a krizových situacích.
 • Naučíte se, jak efektivně využívat své silné stránky v komunikaci.

Získané dovednosti využijete při práci se školní třídou, jednotlivými žáky, ale i rodiči.

4. Já jsem „až“ na prvním místě

Nabídneme vám praktické postupy a techniky efektivních způsobů zvládání náročných situací.

 • Naučíte rozumět mechanismům, které mohou brzdit váš osobnostní růst a reflektovat vlastní hranice a možnosti s cílem posílit profesní sebedůvěru a zvýšit pocit vlastní účinnosti, jako prevence předčasného syndromu vyhoření.

Odborní lektoři

Program povedou lektorky Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Magdalena Valášková, které mají mnohaletou praxi ze školního prostředí.

Cena:  4 800,- Kč bez DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).

Zaručen individuální přístup (skupina do 16 účastníků). 

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Vzdělání:

Obor vašeho vzdělání (např. sociální práce, pedagogika, psychologie, zdravotnictví, psychologie, teologie atp.):*

Současná profese:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
 Samoplátce Zaměstnavatel

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

Pro bližší informace nás můžete kontaktovat, nebo pište přímo PhDr. Miroslavě Štěpánkové, Ph.D., na e-mail: stepankova@mansio.cz.