Archiv pro rubriku: Články

Léto v Mansiu 2018

letak leto_obr

Využijte možnost načerpat novou inspiraci, rozšířit své kompetence. V Mansio kurzy organizujeme i během letních prázdnin.

Nabídka vzdělávání na červenec a srpen 2018

17. – 20. července 2018
Podrobné informace a přihláška ke kurzu naleznete zde…

23. – 25. července + 17. – 19. září 2018
Podrobné informace a přihláška ke kurzu naleznete zde…

zahajujeme 7. – 10. srpna + 6. – 7. září 2018
Podrobné informace a přihláška ke kurzu naleznete zde…

31. července 2018
Podrobné informace a přihláška ke kurzu naleznete zde…

1. srpna 2018
Podrobné informace a přihláška ke kurzu naleznete zde…

2. srpna 2018
Podrobné informace a přihláška ke kurzu naleznete zde…

Motivace pedagogického týmu ze strany vedení školy

Téma motivace dětí a dospělých má mnoho společného. Řízení třídy (class management) a motivace žáků je proces, na kterém se podílí spousta faktorů. Jedním z nich je způsob, jakým jsou účastníci tohoto procesu vedeni. To, jak je řízena škola, se promítá i do způsobu, jakým učitelé pracují se třídou a jak tím naplňují filozofii organizace. V tomto smyslu jsou vedoucí pracovníci těmi, kteří vymezují pravidla hry, sledují, jak jsou cíle naplňovány, poskytují zpětnou vazbu. Komunikace a proces podpory (včetně vytváření příznivých podmínek pro vzdělávání) jsou základními motivačními nástroji. Celý příspěvek

Podpora v sociální práci – téma nejen pro květnové kurzy pro sociální pracovníky

Kurzy Spolu a jinak v sociální práci se těší velké oblibě. Koncem května 2014 proběhly hned dva. Jeden se konal, u nás v Mansiu, v příjemné podkrovní učebně 27. – 28. 5., a druhý, bezprostředně poté, a to v neméně tvůrčím prostředí  Diecézní charity Brno. Účastníci obou kurzů se přihlásili, protože cítili potřebu se nastartovat pro práci „jinak“. Celý příspěvek

Máme doma prvňáčka

Pokud máte doma prvňáčka nebo se na první třídu teprve chystáte, inspiraci najdete v našem textu: Zamýšlíme se nad situací prvňáčka i jeho rodiny, nejčastějšími zdroji zátěže pro dítě a rodiče i způsoby, jakými mohou rodiče své dítě podporovat a účinně mu pomoci v adaptaci na školu a nové výzvy. Věnujeme se doporučením pro co nejoptimálnější průběh domácí přípravy i nejčastějším mýtům o školní docházce.

Náš text najdete na http://www.rodina.cz/clanek8482.htm

 

Analýza životního stylu prostřednictvím rané vzpomínky

Analýza raných vzpomínek je jednou z cest, kterou individuální psychologové volí při zjišťování životního stylu. Vzpomínka je jako projekční plátno, obsahuje symboly, metafory a nese významné informace o životním stylu. Raná vzpomínka je ohraničená událost, jasná, často velmi zřetelná i po letech. Nese v sobě zprávu o tom, jak člověk vnímá svět, lidi v něm, sebe, svoje možnosti. Celý příspěvek

Hrajeme si a podporujeme

Každá změna v životě rodiny je náporem na fyzické i psychické síly všech zúčastněných. Zásadní životní změny s sebou přinášejí spoustu malých změn v režimu dne a organizaci péče o děti. Příkladem těchto změn je nástup do zaměstnání, vstup dítěte do školy či školky nebo jiného předškolního zařízení a mnohé další. Náročnost těchto období je dána nejen změnami, ale i tím, jak na ně dospělí a děti reagují.

Celý příspěvek