Doporučujeme

Kurzy a termíny

Pro velký zájem otevíráme nový běh Sebezkušenostního výcviku!

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup
2. běh:
(6. setkání) 12. – 15. září 2017
(7. setkání) 27. – 30. listopadu 2017
(8. setkání) 22. – 25. ledna 2018
NOVĚ ZAHAJUJEME 3. běh:
(1. setkání) 3. – 6. října 2017
(2. setkání) 11. – 14. prosince 2017
(3. setkání) 29. ledna – 1. února 2018
(4. setkání) 5. – 8. března 2018
(5. setkání) 23. – 26. dubna 2018
(6. setkání) 11. – 14. června 2018
(7. setkání) 13. – 16. srpna 2018
(8. setkání) 16. – 19. října 2018

Problémové dítě v mateřské škole aneb jak porozumět chování dětí v mateřské škole
9. listopadu 2017

Lektorský kurz efektivního rodičovství
26. – 27. března 2018
16. – 17. dubna 2018
28. – 29. května 2018

Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími
2. běh:
24. – 25. října 2017
3. běh:
23. – 24. října 2018

Choreografie rozhovoru aneb Rozhovor je cesta ke změně
1. běh:
(1. setkání) 26. – 28. února 2018
(2. setkání) 9. – 11. května 2018

Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
3. běh:
(1. setkání) 9. – 11. dubna 2018
(2. setkání) 14. – 16. května 2018

Spolu a jinak ve školním poradenství
19. – 22. února 2018

Spolu a jinak ve vzdělávání
19. – 20. března 2018

Spolu a jinak ve vedení lidí
13. – 14. února 2018

Skupinové supervizní setkání   (jednodenní)

Práce s rodinou v adlerovském duchu
7. – 8. listopadu 2017
16. – 17. dubna 2018

Spolu a jinak v sociální práci
26. – 27. září 2017
26. – 27. března 2018

Edukativní rodičovská terapie
2. běh:
(1. setkání) 7. – 10. srpna 2018
(2. setkání) 6. – 7. září 2018

Jednodenní kurzy – „ochutnávka“ adlerovského přístupu. Můžete se přihlásit na jednotlivé dny nebo výhodně na celý blok.

Rodičovská přesvědčení a výchovný styl (jednodenni)
11. listopadu 2017 (Bratislava)
16. listopadu 2017
21. března 2018

Anamnestický rozhovor (jednodenní)
9. ledna 2018

Encouragement: Umění povzbudit a motivovat  (jednodenní)
4. prosince 2017 – kurz je již naplněn
19. dubna 2018

Dynamika problémového chování   (jednodenní)
16. října 2017
12. února 2018

Emoce v práci pedagoga
12. října 2017

Analýza životního stylu prostřednictvím rané vzpomínky
(1. setkání) 22. – 24. května 2017
(2. setkání) 31. července – 2. srpna 2017
(3. setkání) 2. – 4. října 2017
(4. setkání) termín se připravuje

Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími
24. – 25. října 2017
23. – 24. října 2018

Edukativní rodičovská terapie (výcvik 250 hodin)
(4. setkání) 19. – 21. září 2017
(5. setkání) 21. – 23. listopadu 2017
(6. setkání) 16. – 18. ledna 2018
(7. setkání) 13. – 15. března 2018
(8. setkání) 22. – 24. května 2018
(9. setkání) 22. – 24. srpna 2018
Další běh plánujeme otevřít na podzim 2018. Již je možnost podat přihlášku!

Komunikace s rodiči
1. prosince 2017

Doporučujeme

Volná místa v sebezkušenostním výcviku, který zahajujeme 3. – 6. října 2017

Očekávejte zážitek sebe ve skupině, práci s osobními tématy a porozumění životní dynamice skrze osobní historii. Je jedno, v jaké životní etapě se právě nacházíte, věříme, že jedinečná perspektiva individuální psychologie obohatí váš profesní i osobní život.

Více zde.

Akreditace MŠMT a MPSV

Těšíme na Vaši účast!

Doporučujeme

Prázdninové kurzy MANSIO akreditované MŠMT a MPSV

Využijte prázdniny k osobnímu rozvoji – sebevzdělávání. Na letní měsíce jsme připravili tři akreditované kurzy MŠMT a MPSV.

Edukativní rodičovská terapie

Zejména pro rodinné a školní psychology, sociální pracovníky a poradce je určen kurz Edukativní rodičovská terapie. Šestidenní výcvik  se koná se ve dvou na sebe navazujících setkáních 8. – 11. srpna a 6. – 7. září 2017.

Výcvik je akreditován MŠMT a MPSV a je zaměřen na praktickou aplikaci poznatků individuální psychologie do kontextu rodinného a rodičovského poradenství a terapie.

Pozornost věnujeme možnostem skupinové i individuální terapie při řešení problémového chování dětí v rodině a podpoře efektivních rodičovských postojů a postupů.

Edukativní rodičovskou terapii lze využít i pro rozvádějící se rodiče, kteří chtějí zmírnit dopady rozvodové situace v rodině na fungování dětí. Podrobné informace o kurzu a přihlášku naleznete zde.

Spolu a jinak ve školním poradenství

Výcvik z programu Spolu a jinak je určen školním psychologům, psychologům působícím v poradnách, výchovným poradcům nebo metodikům prevence.

Intenzivní vzdělávací program nabízí praktickou aplikaci poznatků individuální psychologie do prostředí školy, výchovného a pedagogicko-psychologického poradenství. Využijete jej při řešení otázek spojených s inkluzí.

Pozornost zaměříme především na možnosti řešení problémového chování žáků ve škole (výukové selhávání, rizikové chování, nízká motivace atd.). Poskytneme účastníkům konkrétní strategie týkající se budování vztahu s klientem (žákem, učitelem, rodičem), práci na podpůrných a preventivních strategiích, bez nichž nelze stavět smysluplné intervence.

Kurz je realizován v rámci jednoho vícedenního bloku ve dnech 18. až 21. července 2017 v Brně. Bližší informace a přihlášku naleznete zde.

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup

Intenzivní výcvik je určen všem profesionálům v pomáhajících profesích.

Klademe důraz na sebepoznání – analýzu životního stylu (subjektivní přesvědčení, privátní logika, cíle, metody a zdroje). Ukážeme, jak životní zkušenosti ovlivňují komunikaci, jednání a chování. Prostřednictvím analýzy rané vzpomínky a obrazu původní rodiny porozumíme, co lidem brání vycházet s druhými lidmi i se sebou samotnými. Osobní rozvoj přispěje ke kultivaci profesních postojů a komunikačních prostředků, což se odrazí ve zvýšení zvýšení profesionality vaší práce.

Zdokonalením psychosociálních dovedností, získáte představu o skupinové dynamice a tuto zkušenost můžete následně efektivně využít v přímé práci s klientem. Další podrobnosti a přihlášku naleznete zde.

 

Doporučujeme

Motivace pedagogického týmu ze strany vedení školy

Téma motivace dětí a dospělých má mnoho společného. Řízení třídy (class management) a motivace žáků je proces, na kterém se podílí spousta faktorů. Jedním z nich je způsob, jakým jsou účastníci tohoto procesu vedeni. To, jak je řízena škola, se promítá i do způsobu, jakým učitelé pracují se třídou a jak tím naplňují filozofii organizace. V tomto smyslu jsou vedoucí pracovníci těmi, kteří vymezují pravidla hry, sledují, jak jsou cíle naplňovány, poskytují zpětnou vazbu. Komunikace a proces podpory (včetně vytváření příznivých podmínek pro vzdělávání) jsou základními motivačními nástroji. Celý příspěvek

Mansio PF 2016

PF 2016

Přejeme Vám radostné Vánoce, hodně štěstí, osobních i pracovních úspěchů v novém roce a děkujeme za Vaši přízeň.

Tým společnosti Mansio v.o.s.

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích

V září 2016 otevíráme druhý běh Sebezkušenostního výcviku pro pracovníky v pomáhajících profesíchDélka výcviku je 250 hodin. Základním východiskem výcviku je teorie Individuální psychologie Alfreda Adlera. Ve výcviku získáte dovednosti, které jsou důležité při práci s lidmi, a seznámíte se s metodami, které jsou používané v individuální psychologii. Znalost principů individuální psychologie vám umožní získat ucelenější teoretický základ psychologické školy. Výcvik má udělenou akreditaci MŠMT i MPSV.

Přihlašovat se můžete již nyní.

Pozvánka na listopadové workshopy Alaina Drimmera a ohlédnutí za dubnovou premiérou.

V dubnu jsme měli možnost prožít tři dny s terapety pracujícími v kontextu individuální psychologie Allainem Drimmerem a Sylvií Ponty. Téma analýzy snů a raných vzpomínek přitáhlo nejen psychology, ale i sociální pracovníky, učitele a zájemce z ostatních oborů. Tvůrčí a inspirativní atmosféru doplnil profesionální překlad paní tlumočnice Pavly Kellnerové. Fotky si můžete prohlédnout zde.
Protože nám to nestačilo a chceme se učit víc, realizujeme pro Vás tentokrát oddělené workshopy. Zpestřete si podzim a pojďte se naučit pracovat s jedinečnými metodami nebo jen tak zažít sebe a pracovat na svých osobních tématech. Jste vítáni! Celý příspěvek