Doporučujeme

Kurzy a termíny

Pro velký zájem otevíráme nový běh Sebezkušenostního výcviku! Zahájení v červenci 2017, již je  možné podat přihlášku. Brzy vypíšeme termíny dalších setkání.

Semináře pod vedením Jima Holdera
Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením 27. a 28. dubna 2017
Porozumění závislostem a úzdravný proces 29. a 30. dubna 2017

Problémové dítě v mateřské škole aneb jak porozumět chování dětí v mateřské škole
11. května 2017

Lektorský kurz efektivního rodičovství
30. – 31. března 2017
20. – 21. dubna 2017
25. – 26. května 2017

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup
1. běh:
(8. setkání) 4. – 7. dubna 2017
2. běh:
(4. setkání) 2. – 5. května 2017
(5. setkání) 25. – 28. července 2017
(6. setkání) 5. – 8. září 2017
(7. setkání) 11. – 14. prosince 2017
(8. setkání) 22. – 25. ledna 2018
3. běh:
(1. setkání) 1. – 4. srpna 2017
(2. setkání) 3. – 6. října 2017
(3. setkání) 27. – 30. listopadu 2017
(4. setkání) 29. ledna – 1. února 2018
(5. setkání) 5. – 8. března 2018
(6. setkání) 23. – 26. dubna 2018
(7. setkání) 11. – 14. června 2018
(8. setkání) 13. – 16. srpna 2018

Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími
1. běh:
25. – 26. ledna 2017
2. běh:
24. – 25. října 2017

Choreografie rozhovoru aneb Rozhovor je cesta ke změně
1. běh:
(1. setkání) 16. – 17. ledna 2017
(2. setkání) 14. – 15. února 2017
(3. setkání) 23. – 24. března 2017
2. běh:
(1. setkání) 17. – 18. října 2017
(2. setkání) 14. – 15. listopadu 2017
(3. setkání) 6. – 7. prosince 2017

Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
1. běh:
(1. setkání) 21. – 23. listopadu 2016
(2. setkání) 18. – 19. leden 2017
2. běh:
(1. setkání) 16. – 18. května 2017
(2. setkání) 19. – 21. června 2017

Spolu a jinak ve školním poradenství
1. běh:
(1. setkání) 8. – 9. února 2017
(2. setkání) 8. – 9. března 2017
2. běh:
18. – 21. července 2017

Spolu a jinak ve vzdělávání
soukromý termín 10. – 11. dubna 2017

Spolu a jinak ve vedení lidí
6. – 7. června 2017

Skupinové supervizní setkání   (jednodenní)
10. listopadu 2016

Práce s rodinou v adlerovském duchu
21. – 22. března 2017

Spolu a jinak v sociální práci
11. – 12. ledna 2017
26. – 27. září 2017

Edukativní rodičovská terapie
(1. setkání) 8. – 11. srpna 2017
(2. setkání) 13. – 14. září 2017

Cyklus jednodenních vzdělávání nejen pro psychology pracující v PPP. Můžete se přihlásit na jednotlivé dny nebo výhodně na celý blok.

Rodičovská přesvědčení a výchovný styl (jednodenni)
7. března 2017
13. května 2017, BRATISLAVA
16. listopadu 2017

Anamnestický rozhovor (jednodenní)
10. ledna 2017
9. května 2017
9. ledna 2018

Encouragement: Umění povzbudit a motivovat  (jednodenní)
29. listopadu 2016
12. dubna 2017
4. prosince 2017

Dynamika problémového chování   (jednodenní)
7. února 2017
10. října 2017

Emoce v práci pedagoga
PŘIPRAVUJEME

Analýza životního stylu prostřednictvím rané vzpomínky
(1. setkání) 22. – 24. května 2017
(2. setkání) 31. července – 2. srpna 2017
(3. setkání) 2. – 4. října 2017
(4. setkání) termín se připravuje

Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími
1. běh:
25. – 26. ledna 2017
2. běh:
25. – 26. října 2017

Edukativní rodičovská terapie (výcvik 250 hodin)
(2. Setkání) 24. – 26. dubna 2017
(3. setkání) 13. – 15. června 2017
(4. setkání) 19. – 21. září 2017
(5. setkání) 21. – 23. listopadu 2017
(6. setkání) 16. – 18. ledna 2018
(7. setkání) 13. – 15. března 2018
(8. setkání) 22. – 24. května 2018
(9. setkání) 22. – 24. srpna 2018
Další běh plánujeme otevřít na podzim 2018. Již je možnost podat přihlášku!

Doporučujeme

Motivace pedagogického týmu ze strany vedení školy

Téma motivace dětí a dospělých má mnoho společného. Řízení třídy (class management) a motivace žáků je proces, na kterém se podílí spousta faktorů. Jedním z nich je způsob, jakým jsou účastníci tohoto procesu vedeni. To, jak je řízena škola, se promítá i do způsobu, jakým učitelé pracují se třídou a jak tím naplňují filozofii organizace. V tomto smyslu jsou vedoucí pracovníci těmi, kteří vymezují pravidla hry, sledují, jak jsou cíle naplňovány, poskytují zpětnou vazbu. Komunikace a proces podpory (včetně vytváření příznivých podmínek pro vzdělávání) jsou základními motivačními nástroji. Celý příspěvek

Mansio PF 2016

PF 2016

Přejeme Vám radostné Vánoce, hodně štěstí, osobních i pracovních úspěchů v novém roce a děkujeme za Vaši přízeň.

Tým společnosti Mansio v.o.s.

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích

V září 2016 otevíráme druhý běh Sebezkušenostního výcviku pro pracovníky v pomáhajících profesíchDélka výcviku je 250 hodin. Základním východiskem výcviku je teorie Individuální psychologie Alfreda Adlera. Ve výcviku získáte dovednosti, které jsou důležité při práci s lidmi, a seznámíte se s metodami, které jsou používané v individuální psychologii. Znalost principů individuální psychologie vám umožní získat ucelenější teoretický základ psychologické školy. Výcvik má udělenou akreditaci MŠMT i MPSV.

Přihlašovat se můžete již nyní.

Pozvánka na listopadové workshopy Alaina Drimmera a ohlédnutí za dubnovou premiérou.

V dubnu jsme měli možnost prožít tři dny s terapety pracujícími v kontextu individuální psychologie Allainem Drimmerem a Sylvií Ponty. Téma analýzy snů a raných vzpomínek přitáhlo nejen psychology, ale i sociální pracovníky, učitele a zájemce z ostatních oborů. Tvůrčí a inspirativní atmosféru doplnil profesionální překlad paní tlumočnice Pavly Kellnerové. Fotky si můžete prohlédnout zde.
Protože nám to nestačilo a chceme se učit víc, realizujeme pro Vás tentokrát oddělené workshopy. Zpestřete si podzim a pojďte se naučit pracovat s jedinečnými metodami nebo jen tak zažít sebe a pracovat na svých osobních tématech. Jste vítáni! Celý příspěvek